بررسی نظرات ایرانیان در خصوص مسائل روز جامعه (ارز،ورزشگاه، افزایش قیمت ها و .....) وزارت کشور
کارفرمایی
وزارت کشور
ملی-تلفنی
ایرانیان 18 سال به بالا
شماره گیری تصادفی
*
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان