جمعه, 07 اردیبهشت,1397 | April/27/2018
One of the main tasks and missions of Iranian Students Polling Agency (ISPA) is the continuous assessment of the public opinions. The following is the most important findings of the center in the year that passed. With this wish that by publishing the most important findings at the end of every year, have taken a new steps in the direction of policy, planning and futures for officials, experts, journalists, and the public.
ISPA Public relations: Iranian students’ polling agency in a national survey in February 2016 polled people’s opinion on social networks.
ISPA Public relations: Iranian students’ polling agency in a national survey in February 2016 polled people’s opinion on social networks
ISPA’s public relations reports, Iranian students polling agency in a national phone survey in February 2016 asked questions about social networks
InfoGraphic
Recent polls ISPA
فهم و درک افکار عمومی یکی از بازوهای توانمند اداره بهتر جوامع است. ضروری است در زمینه فهم افکار عمومی، فعالیت های سازمان یافته صورت پذیرد. در حال حاضر با گذشت پانزده سال از فعالیت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در حوزه نظرسنجی و رصد افکار عمومی، احتیاج به هم افزایی نیروهای پژوهشی بیش از پیش وجود دارد. از این رو جهت استفاده حداکثری از توان و ظرفیت پژوهشگران این حوزه، ایسپا از فارغ­التحصیلان کارشناسی ارشد و دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری به عنوان پژوهشگر مهمان دعوت به همکاری می­نماید. Read more…
Advertisment
About ISPA
The Iranian Students Polling Agency (ISPA), affiliated to the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), started its activities in 2001 with the aim of meeting the needs of policy-making organizations and institutions and in line with the country’s scientific and research development, given the need for attention to public opinion and benefiting from the participation and contribution of the citizens’ views in the improvement and development of the country’s affairs in different fields.
Employer
Alternate Text
Alternate Text
Copyright ©2018 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir