دوشنبه, 07 فروردین,1396 | March/27/2017
Iranian Student Polling Agency (ISPA) affiliated with Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) conducted a telephone survey of citizens all over the country
According the report from the Public Relations of Ispa, the Iranian Students Polling agency (Ispa) related to the University Jihadassess the public opinionaboutsomecurrent issuesof the country andthe regioninits newestnational poll.
InfoGraphic
Recent polls ISPA
فهم و درک افکار عمومی یکی از بازوهای توانمند اداره بهتر جوامع است. ضروری است در زمینه فهم افکار عمومی، فعالیت های سازمان یافته صورت پذیرد. در حال حاضر با گذشت پانزده سال از فعالیت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در حوزه نظرسنجی و رصد افکار عمومی، احتیاج به هم افزایی نیروهای پژوهشی بیش از پیش وجود دارد. از این رو جهت استفاده حداکثری از توان و ظرفیت پژوهشگران این حوزه، ایسپا از فارغ­التحصیلان کارشناسی ارشد و دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری به عنوان پژوهشگر مهمان دعوت به همکاری می­نماید. Read more…
Advertisment
About ISPA
The Iranian Students Polling Agency (ISPA), affiliated to the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), started its activities in 2001 with the aim of meeting the needs of policy-making organizations and institutions and in line with the country’s scientific and research development, given the need for attention to public opinion and benefiting from the participation and contribution of the citizens’ views in the improvement and development of the country’s affairs in different fields.
Employer
Alternate Text
Alternate Text
Copyright ©2016 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir