باشگاه پرسشگران ایسپا

 

 

«باشگاه  پرسشگران ایسپا»
 

 

گردآوری اطلاعات یکی از مراحل مهم و تاثیرگذار هر نظرسنجی و تحقبق پیمایشی است. پرسشگر نقش کلیدی و موثر در هر نظرسنجی دارد. پرسشگر به عنوان یکی از ارکان اصلی کار نظرسنجی ماحصل فعالیت های پژوهشی را در قالب پرسشنامه دریافت می کند.  لذا نحوه عملکرد وی در میدان می تواند بر کل پژوهش تاثیر بگذارد. بر همین اساس جذب، آموزش و حفظ پرسشگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر با گذشت چهارده سال از فعالیت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در حوزه نظرسنجی و رصد افکار عمومی، قریب به 3000  دانشجو در نقش پرسشگر در سراسر کشور همکاری و فعالیت می کنند. در راستای افزایش علقه و هویت بخشی به این گروه از همکاران، مرکز اقدام به راه اندازی «باشگاه دانشجویی پرسشگران ایسپا» نموده است. چرا که توجه و اهمیت به پرسشگران می­تواند در ارتقای کیفی و کمّی عملیات میدانی نظرسنجی ها تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

 

      شرایط عضویت

           1.   تکمیل فرم عضویت و تشکیل پرونده در ایسپا

            2. داشتن تحصیلات دانشگاهی (حداقل دانشجوی در مقطع کاردانی)

            3.  شرکت در دوره آموزشی «نواندیش» 

            4.   حضور موفق حداقل در پنج طرح نظرسنجی