ارزیابی شهروندان تهرانی از عملکرد دولت نهم (کد: 300)
خویش فرمایی
کلیه شهروندان 15 سال به بالای تهرانی
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">ارزیابی شهروندان تهرانی از عملکرد دولت نهم</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی عملکرد دولت نهم&nbsp; از جمله موضوعات نظرسنجی &laquo;مسائل روز&raquo; ایسپا در خرداد ماه 1386 بود. در این نظرسنجی تعداد 1293 نفر از شهروندان که با روش نمونه&zwnj;گیری چند مرحله&zwnj;ای از میان شهروندان بالای 15 سال مناطق 22 گانه تهران انتخاب شدند، پاسخگوی سوالات ایسپا بودند. روش انجام این تحقیق پیمایشی بود و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود.<br /> بر اساس این نظرسنجی 2/89 درصد پاسخگویان عملکرد دولت در زمینه مهار تورم و گرانی را ناموفق ارزیابی کرده&zwnj;اند. همچنین 4/60 درصد پاسخگویان عملکرد دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی را ناموفق ارزیابی کرده&zwnj;اند. در مقابل 7/31 درصد عملکرد دولت را در این زمینه موفق ارزیابی کرده&not;اند. در سوال دیگر از عملکرد دولت در دستیابی به عدالت اجتماعی 3/66 درصد پاسخگویان بر این باورند که دولت در دستیابی به عدالت اجتماعی ناموفق بوده است. در مقابل تنها 3/22 درصد پاسخگویان عملکرد دولت در دستیابی به عدالت اجتماعی را موفق ارزیابی کرده&zwnj;اند. همچنین8/41 درصد پاسخگویان معتقدند توزیع سهام عدالت توسط دولت تاثیر زیادی در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه داشته است. در مقابل 2/32 درصد این پاسخگویان تاثیر توزیع سهام عدالت بر بهبود وضعیت اقشار کم درآمد جامعه را کم ارزیابی کرده&zwnj;اند. 14 درصد پاسخگویان نیز بیان کرده&zwnj;اند که توزیع این سهام تا حدودی می&zwnj;توان باعث بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه شود. همچنین 8/39 درصد پاسخگویان عقیده دارند که اقدامات دولت تاکنون باعث تضعیف اقتصاد کشور شده است. در مقابل تنها 2/18 درصد پاسخگویان، اقدامات دولت را باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانسته&zwnj;اند. از نظر 4/25 درصد پاسخگویان نیز اقدامات دولت تاثیر خاصی بر وضعیت اقتصادی کشور نداشته است.<br /> از نظر 7/35 درصد پاسخگویان اقدامات دولت باعث بهبود و ارتقای موقعیت جهانی کشورمان شده است. 4/22 درصد این اقدامات را باعث تضعیف جایگاه ایران عنوان کرده&zwnj;اند و از نظر 1/18 درصد اقدامات ایشان تاثیری بر جایگاه بین&zwnj;المللی ایران نداشته است. در خصوص محبوبیت رئیس جمهور، از نظر 46 درصد شهروندان تهرانی آقای احمدی&zwnj;نژاد در بین مردم دارای محبوبیت زیاد و بسیار زیاد است، 3/23 درصد محبوبیت ایشان را کم ارزیابی کرده و 3/21 درصد تا حدودی دانسته&zwnj;اند. در سوال دیگر از میزان تحقق وعده&zwnj;های رئیس جمهور سوال شده که در پاسخ به آن&nbsp; 6/14 درصد عقیده داشتند آقای احمدی&zwnj;نژاد توانسته است به میزان زیادی وعده&zwnj;هایش را محقق کند، 61 درصد تحقق وعده&zwnj;ها را کم ارزیابی کرده و 7/18 درصد تا حدودی تحقق وعده&zwnj;های رئیس جمهور را محقق شده دانسته&zwnj;اند. <br /> در پاسخ به پرسش افزایش قیمت بنزین، 2/31 درصد پاسخگویان با افزایش قیمت بنزین &laquo;کاملاً مخالف&raquo;، 5/39 درصد &laquo;مخالف&raquo; و در مقابل فقط 18.9 درصد &laquo;موافق&raquo;، 1.3 درصد &laquo;کاملاً موافق&raquo; بوده&zwnj;اند.در رابطه با سهمیه&zwnj;بندی بنزین به صورت ماهانه 100 لیتر (حدوداً 3 لیتر در روز) 9/37 درصد سهمیه روزانه حدود 3 لیتر بنزین را &laquo;خیلی کم&raquo;، 5/34 درصد &laquo;کم&raquo; می&zwnj;دانند این در حالی است که تنها 8/21 درصد از پاسخگویان میزان سهمیه بنزین ماهانه را &laquo;مناسب&raquo; و 2/1 درصد &laquo;کاملاً مناسب&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. <br /> 54.4 درصد پاسخگویان کارت سوخت خود را دریافت کرده&zwnj;اند و 45.6 درصد باقیمانده هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده&zwnj;اند. از بین دارندگان کارت سوخت، 31.6 درصد به مراکز گردآوری اطلاعات در سال قبل مراجعه کرده&zwnj;اند و 68.1 درصد نیز به سایت </span></span><a href="http://www.motorsiklet.ir"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">www.motorsiklet.ir</span></span></a><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma"> مراجعه کرده&zwnj;اند.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir