نظرسنجی از بازنشستگان و بازماندگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی صنعت نفت در خصوص مطلوبیت خدمات رفاهی و درمانی (کد: 294)
کارفرمایی
بازنشستگان و بازماندگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی صنعت نفت
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">نظرسنجی از بازنشستگان و بازماندگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی صنعت نفت در خصوص مطلوبیت خدمات رفاهی و&nbsp; درمانی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">تحقیق حاضر به منظور بررسی و تحلیل مسائل، کاستی های خدمات قابل ارائه به بازنشستگان و دست یابی به نوع ارزیابی آنان از این خدمات و مجموعه فعالیت های صندوق بازنشستگی صنعت نفت است.این بررسی منحصرا&quot; به مطالعات و میزان رضایت بازنشستگان از خدمات محدود می شود. در پایان تحقیق با توجه به جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها نتایج کلی به این شرح به دست آمد:<br /> میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد صندوق بازنشستگی در مقایسه با دیگر صندوق ها 15.2 بوده است.<br /> 9.7درصد به عملکرد صندوق در مقایسه با دیگر صندوق ها نمره کمتر از 10 و بقیه نمره 10به بالا داده اند.<br /> هیچ کس به عملکرد صندوق در مقایسه با دیگر صندوق ها نمره صفر و در مقابل17.7درصد نمره بیست داده اند.&nbsp; <br /> 29.3درصد به صندوق در مقایسه با سایر صندوق ها نمره17-19،21.6درصد نمره15 و16 و مابقی 10-14 داده اند.<br /> در مجموع فعالیت صندوق در حد متوسط رو به بالا در نظر پاسخگویان بوده است. در واقع حدود 39.7درصد گفته اند زیاد و خیلی زیاد، حدود 39.7درصد کم و خیلی کم وحدود 39.7درصد در حد متوسط که فعالیت صندوق نظر آنها را جلب کرده است. <br /> در کل پاسخگویان به عملکرد صندوق نمره15 از 20 داده اند.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir