صورت بندی مشکلات آب و برق خوزستان در خصوص بهره برداری از آب کشاورزی (کد: 277)
کارفرمایی
شبکه آبیاری سازمان آب و برق خوزستان
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">صورت بندی مشکلات آب و برق خوزستان در خصوص بهره برداری از آب کشاورزی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این طرح پژوهشی معطوف به بررسی مشکلات آب و برق خوزستان در خصوص بهره برداری از آب کشاورزی است. این طرح دو مبحث اساسی را در بر می گرفت:1- شرایط موفقیت طرح های توسعه گرا 2- شرایط انتقال مدیریت خدمات آبیاری به کشاورزی. در مورد شرایط موفقیت طرح های توسعه گرا هفت پیش شرط اساسی توسعه وجود دارد&nbsp; که مجموعه شبکه های آبیاری در خوزستان فاقد آن است عبارتند از: <br /> 1-فقدان جلب مشارکت محلی<br /> 2-فقدان سازوکار برای تولید نیروی انسانی<br /> 3-فقدان پایداری محیط زیستی<br /> 4-فقدان پایداری اقتصادی<br /> 5-فقدان پایداری اجتماعی<br /> 6-فقدان پایداری سیاسی و امنیتی<br /> 7-عدم توجه به منافع محلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> در زمینه انتقال مدیریت خدمات آبیاری نیز اختلالات در شبکه های آبیاری استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت که متناسب با چهار نوع اختلال ورمیلیون و ساگاردوی قابل تطبیق است و در شبکه آبیاری خوزستان قابلذ رویت می باشد: <br /> 1-اختلال تکنولوژیک<br /> 2-تفاوت بین بایسته های مدیریت و آنچه اعمال می شود<br /> 3-اختلاف بین اهداف مدیریت و دست آوردهای واقعی<br /> 4-اختلال درتاثیرات مدیریت<br /> برای پیشبرد انتقال مدیریت خدمات آب و خروج از اختلال راه حلهایی زیر پیشنهاد شده است:<br /> 1-تعهد سیاسی قوی<br /> 2-آشکار شدن حقوق جمعی و فردی<br /> 3-قرار گرفتن شبکه های آبیاری در شرایط مناسب<br /> 4-خودگردان بودن انجمن های آب بران<br /> 5-عدم آشنایی کشاورزان از خدمات فنی <br /> 6-عدم اعتماد متقابل میان دولت و کشاورزان<br /> 7-نامعلومی سرنوشت آزادسازی اقتصادی و میزان مداخله دولت<br /> 8-عدم تجربه ایجاد شرکت <br /> 9-عدم همکاریهای فرابخشی&nbsp;&nbsp; <br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir