بررسی مسایل روز جامعه از نگاه شهروندان تهرانی
کارفرمایی
شهروندان تهرانی بالای 15سال
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی مسایل روز جامعه از نگاه شهروندان تهرانی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این نظرسنجی معطوف به بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی در موردمسئله حجاب است.&nbsp; جامعه آماری این نظرسنجی شهروندان بالای 15سال تهرانی بوده است. یافته های پزوهش به قرار ذیل می باشد: در مورد پوشش مورد پسند بانوان از دیدگاه شهروندان حدود 30.1درصد مانتو و مقنعه، 25.2درصد روسری و مانتو و حدود 24.3درصد چادر را پوشش مورد پسند ذکر نمودند. در مورد پوشش رایج کنونی بانوان از دیدگاه شهروندان حدود 40.8درصد روسری و مانتو و شلوار کوتاه، 21درصد روسری و مانتو و حدود 17.6درصد روسری و بلوز را پوشش رایج کنونی بانوان ذکر نمودند.&nbsp; در مورد شیوه های بهبود وضعیت حجاب بانوان از دیدگاه شهروندان حدود65.1 درصد معتقد بودند که باید فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد، حدود 18.2درصد تذکر شفاهی و 11.3 درصد برخورد و بازداشت را بهترین شیوه بیان نمودند . پاسخگویان در پاسخ به سئوال میزان رواج بدحجابی، حدود 38.2درصد بدحجابی را زیاد، حدود 30.4درصد بدحجابی را بسیار زیاد، حدود 21.5درصد بدحجابی را متوسط، حدود 6.5درصد بدحجابی را کم و&nbsp;&nbsp; حدود 21.5درصد بدحجابی را خیلی کم تشخیص داده اند.&nbsp; .&nbsp; در مورد شیوه های برخورد با بدحجابی از دیدگاه شهروندان حدود55.5 درصد معتقد بودند که باید برخورد در این زمینه صورت گیرد، حدود 34.7درصد اظهار داشتند که حجاب مسئله ای شخصی بوده و ربطی به دولت ندارد و حدود 5.1 درصد خواهان کنترل کنترل محدود و منطقی شده اند. در موافقت با نوع پوشش&nbsp; حدود 66.5 علاوه بر آنکه مناسب نمی دانستند بلکه خواهان برخورد جدی با این مساله بودند، در عوض 21.1درصد پاسخگویان پوشش رایج را مناسب و حدود 11.4درصد نیز نظری نداشتند.&nbsp;&nbsp;<br /> در ادامه کار به بررسی مقایسه ای دیدگاه زنان و مردان در زمینه شیوه های برخورد با بدحجابی و نوع پوشش رایج در جامعه پرداخته شد که این نتایج به دست آمده است: در مورد شیوه های برخورد حدود 41.4درصد مردان متاهل ، حدود 30.8درصد زنان متاهل ، حدود 47.4درصد مردان مجرد و حدود 41.9درصد زنان مجرد معتقد به عدم مداخله دولت در نوع پوشش زنان بودند. همچنین حدود 58.6درصد مردان متاهل ، حدود 96.2درصد زنان متاهل ، حدود 52.6درصد مردان مجرد و حدود 58.1درصد زنان مجرد معتقد به برخورد دولت با زنان بی حجاب شدند.&nbsp; <br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir