بررسی مسایل روز جامعه از نگاه شهروندان تهرانی
کارفرمایی
شهروندان تهرانی بالای 15سال
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی مسایل روز جامعه از نگاه شهروندان تهرانی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این نظرسنجی معطوف به بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی در موردجام جهانی 2006 است.&nbsp; بر اساس نتایج به دست آمده در مورد میزان آمادگی تیم ملی در مرحله نهایی جام، حدود 36.4درصد معتقد به آمادگی زیاد تیم ملی، 32.3درصد معتقد به آمادگی متوسط تیم ملی و 31.3 آمادگی ضعیف تیم ملی بودند. در مقایسه نتایج این تحقیق با نمونه مشابه در سال 1384 میانگین بیان میزان آمادگی در 84 حدود 3.3بوده که در این نظرسنجی به حدود 3 تنزل یافته است. در مورد ارزیابی پاسخگویان از گروه تیم ملی در مرحله نهایی جام، حدود 54.9درصد معتقد به گروه سخت برای تیم ملی، حدود 36درصد معتقد به گروه متوسط برای تیم ملی، حدود 9.1درصد معتقد به گروه آسان برای تیم ملی بوده اند. در مورد ارزیابی پاسخگویان از صعود تیم ملی در مرحله نهایی جام، حدود 29.7درصد معتقد به احتمال زیاد صعود برای تیم ملی به دوره بعدی، حدود 26.8 درصد معتقد به احتمال متوسط صعود برای تیم ملی به دوره بعدی و حدود 43.4درصد احتمال صعود برای تیم ملی به دوره بعدی کم دانسته اند. همچنین در مورد ارزیابی پاسخگویان از میزان بازیهای تدارکاتی تیم ملی در مرحله نهایی جام، حدود 71.8درصد معتقد به بازیهای تدارکاتی کم و حدود 27.2درصد بازیهای تدارکاتی خوب و مناسب ارزیابی کردند. ارزیابی پاسخگویان ازتیم های انتخابی بازیهای تدارکاتی تیم ملی در مرحله نهایی جام، حدود 57.3درصد معتقد به تیم های انتخابی ضعیف و نامناسب و حدود 27.7درصد معتقد بودند که تیم های انتخابی خوب و مناسب بودند.<br /> همچنین در مورد ارزیابی پاسخگویان از میزان حمایت دولت از تیم ملی در مرحله نهایی جام، حدود 57.3درصد حمایت دولت را خوب و حدود 24.3درصد این حمایت را متوسط و حدود 3.44 درصد ضعیف دانسته اند. <br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir