بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آبفای غرب استان تهران (کد: 1/275)
کارفرمایی
کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب آبفا
<p style="text-align: center"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آبفای غرب استان تهران</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این نظرسنجی معطوف به ارزیابی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آبفا ساکن در شهرهای شهرستان کرج بود. <br /> بر اساس نتایج نظرسنجی مهمترین یافته های این تحقیق به این قرار است:<br /> میانگین رضایت شغلی کارکنان 62.7درصد بوده است که به معنای آن است که رضایت افراد نمونه مورد بررسی از شغل و حرفه شان اندکی از حد متوسط بیشتر است. در این نظرسنجی حدود 22 متغیر مستقل مورد سنجش قرار گرفته است که حدود 6متغیر در عمل رگرسیونی به عنوان متغیرهای تبیین کننده رضایت شغلی تعیین شده است که با میزان و میانگین هر یک از این شاخص ها عبارتند از:&nbsp; <br /> جو سازمانی (70.27)، تعلق سازمانی (68.36)، رضایت از تفویض اختیار(56.70)، رضایت از فعالیت های کارگزینی (59.68)، رضایت از وام مسکن (49.57) و امنیت شغلی (52.33). <br /> میزانsquar r 511. می باشد.<br /> &nbsp;در تحلیل مسیر میزان تاثیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک عبارتند از : <br /> جو سازمانی (27.)، تعلق سازمانی (34.)، رضایت از تفویض اختیار(55.)، رضایت از فعالیت های کارگزینی (46.)، رضایت از وام مسکن (41.) و امنیت شغلی (19.). <br /> در مدل تحلیل مسیر حدود نیمی از49.=squar r نوسانات رضایت شغلی تببین شده است.لازم به ذکر است به غیر از سه متغیر جو سازمانی، امنیت شغلی و تعلق سازمانی همگی دارای تاثیر غیرمسقیم بوده اند<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir