نگرشهای سیاسی – اجتماعی دانشجویان دانشگاههای تهران (کد :274)
کارفرمایی
دانشجویان دانشگاههای دولتی
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong><span><span style="font-family: Tahoma">نگرشهای سیاسی &ndash; اجتماعی دانشجویان دانشگاههای تهران</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">ایسپا در ادامه بررسی&zwnj;های دوره&zwnj;ای خود از وضع جامعه و محیط&zwnj;های خاص (مثل دانشگاه&zwnj;ها) در روزهای 5 و 6 اردیبهشت 1385 مطالعه&zwnj;ایی در خصوص نگرشهای سیاسی &ndash; اجتماعی دانشجویان دانشگاه&zwnj;های تهران به سفارش &laquo; موسسه مطالعات کاربردی&raquo; انجام داد.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; در این نظرسنجی نظرات 780 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه&zwnj;های دولتی تهران مورد کنکاش قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و روش نمونه&zwnj;گیری نیز خوشه&zwnj;ایی چند مرحله&zwnj;ایی بوده است. عمده مسائل مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از ؛ میزان گفتگو درباره مسائل مختلف، ارزیابی دانشجویان از آینده دغدغه&zwnj;ها و نگرانی&zwnj;های دانشجویان، واکنش در برابر مداخلات خارجی، ارزیابی از توانایی دولت و رضایت از وضع شخصی.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; بر اساس این گزارش 62 درصد پاسخگویان معتقدند که دانشجویان در زمینه مسائل اجتماعی به میزان زیاد و خیلی زیاد گفتگو می&zwnj;کنند.61 درصد از پاسخگویان معتقدند که وضعیت&nbsp; اقتصادی در آینده خیلی بد و بدتر خواهد شد.44 درصد پاسخگویان وضعیت آینده فرهنگی را نیز بد و بدتر پیش&zwnj;بینی می&zwnj;کند. 70 درصد دانشجویان معتقدند که نگرانی و دغدغه دانشجویان از مسائل اقتصادی زیاد و خیلی زیاد است.40 درصد معتقدند در صورت تهاجم خارجی اکثریت دانشجویان موضع ایستادگی خواهد داشت در این خصوص 16 درصد معتقدند در آن شرایط دانشجویان موضع بی&zwnj;طرفی اتخاذ خواهند کرد. همچنین 56 درصد دانشجویان معتقدند که ارزیابی دانشجویان از توانایی دولت در حد کم و خیلی کم است.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; همچنین این گزارش یکی دیگر از نظرسنجی&zwnj;های ایسپا را که در خرداد ماه 1384 به بررسی نظرات سیاسی دانشجویان دانشگاههای شهر تهران پرداخته است را در بر می&zwnj;گیرد. بر اساس این گزارش نگرشهای سیاسی دانشجویان در محورهای اعتماد به نظام، ارزیابی آنها از بستر و فضای فعالیت&zwnj;های سیاسی و میزان تمایل آنها به مشارکت در فعالیت&zwnj;های سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir