ارزیابی عملکرد مرکز هاتف از دیدگاه خانواده‌های شاهد و ایثارگر(کد:350)
کارفرمایی
خانواده‌های شاهد و ایثارگر
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">ارزیابی عملکرد مرکز هاتف از دیدگاه خانواده&zwnj;های شاهد و ایثارگر</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مرکز هاتف از دیدگاه خانواده&zwnj;های شاهد و ایثارگر، با بکارگیری روش تحقیق پیمایشی و در نظر گرفتن جامعه آماری برابر با 1303 نفر در فاصله زمانی بهمن ماه 1386 الی تیر ماه 1387 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه خانواده&zwnj;های شاهد و ایثارگر ساکن شهر تهران در سال 1386 می&zwnj;باشند. <br /> از مجموع پاسخگویان مورد بررسی 6/60 درصد مرد و 4/39 درصد زن بوده&zwnj;اند. از نظر میزان سن، بیشترین درصد به پاسخگویان رده سنی&nbsp;&nbsp; &nbsp;66 -75 سال با 8/23 درصد تعلق دارد و&nbsp; میانگین سنی این افراد نیز برابر با&nbsp;&nbsp; 6/56&nbsp;سال می باشد. <br /> یافته&zwnj;های تحقیق حاکی از آن است که تنها 15 درصد افراد مورد مطالعه نام مرکز هاتف را شنیده&zwnj;اند، که از این تعداد نزدیک به نیمی از آن ها &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5/49 درصد) نسبت به وظایف این مرکز آشنایی داشته&zwnj;اند.از سوی دیگر از مجموع 15 درصد افراد مورد مطالعه که نام مرکز هاتف را شنیده&zwnj;اند نزدیک به 60 درصد آنها با نحوه برقراری ارتباط با این مرکز آشنا می&zwnj;باشند. یافته&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که 60 درصد کسانی که نام این مرکز را شنیده&zwnj;اند (9/8 درصد کل پاسخگویان) از طریق مراجعه حضوری با مرکز هاتف آشنا شده&zwnj;اند.همچنین در حدود 45 درصد افراد مورد بررسی نقش این مرکز از نظر اطلاع&zwnj;رساني، هدايت و راهنمايي جهت رسيدگي به درخواست&zwnj;ها را به میزان زیادی موثر می&zwnj;دانند. بیش از 60 درصد افرادی که با مرکز هاتف ارتباط داشته&zwnj;اند معتقد به این نکته می&zwnj;باشند که نحوه رسیدگی به درخواست&zwnj;ها بعد از شروع به کار هاتف بهتر شده است. همچنین با توجه به یافته&zwnj;ها از مجموع افرادی که با مرکز هاتف ارتباط داشته&zwnj;اند 6/43 درصد رضایت خود از عملکرد این مرکز را زیاد عنوان کرده&zwnj;اند. از سوی دیگر از مجموع افرادی که با مرکز هاتف ارتباط داشته&zwnj;اند نزدیک به 40 درصد از نحوه رسیدگی واحد مربوطه به درخواستشان به میزان زیاد رضایت داشته&zwnj;اند و از مجموع افراد مورد بررسی 63 درصد به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اعتماد زیادی داشته اند. همچنین تنها 4/1 درصد (18 نفر) از طرح خط زندگی مطلع بوده&zwnj;اند .<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir