ارزیابی نتایج جامعه (مسئولیت اجتماعی) شرکت ساپکو (کد302)
کارفرمایی
از مجموع جامعه آماری،3744 نفر انتخاب شدند
دولت ونهادهای نظارتی،جامعه صنعتی، نمایندگان مجلس،سازمانهای غیردولتی، بانک¬ها، همسایگان، دانشگاهیان،مردم
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">ارزیابی نتایج جامعه (مسئولیت اجتماعی) شرکت ساپکو</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این تحقیق معطوف به ارزیابی نتایج جامعه (مسئولیت اجتماعی) شرکت ساپکو بود. اهداف شرکت ساپکوی تهران در دو زمینه استراتژیک مانند تهیه و تدوین استراتژی&zwnj;ها و برنامه&zwnj;های بلندمدت در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از ساپکو، .... و در زمینه عملیاتی مانند شناسایی جوامع مختلف مرتبط با ساپکو....بود. روش&zwnj;های بکارگرفته شده در این تحقیق روش پیمایشی، دلفی، بحث گروهی متمرکز و مصاحبه عمقی می&zwnj;باشند و ابزار گردآوری داده&zwnj;ها، پرسشنامه&zwnj;های ساختاریافته و نیمه ساختار یافته می&zwnj;باشند. همچنین در این طرح روش نمونه&zwnj;گیری تصادفی طبقه&zwnj;بندی شده نسبی می&zwnj;باشد این گزارش توسط ایسپا به پیشنهاد روابط عمومی شرکت ساپکو در تاریخ بین ماه&zwnj;های اسفند سال 85 تا پایان تیرماه سال 1386 به &laquo;ارزیابی نتایج جامعه (مسئولیت اجتماعی) شرکت ساپکو&raquo; پرداخته است.<br /> در بررسی عملکرد و مسئولیت اجتماعی شرکت ساپکو، آراء و دیدگاه&zwnj;های هشت جامعۀ هدف مورد توجه قرار گرفت. بر حسب نوع و نحوۀ حضور و ارتباط متقابل ساپکو با آن جامعه مجموعه&zwnj;ای از گویه&zwnj;ها تنظیم گردید و شاخص رضایت (csi) که اصلی&zwnj;ترین شاخص در تعیین سطح و میزان مسئولیت اجتماعی است محاسبه گردید. نمرۀ حاصل از این شاخص در دامنه&zwnj;ای از صفر تا 100 قرار می&zwnj;گیرد. بر اساس میانگین شاخص رضایت (csi) می&zwnj;توان نتایج ذیل را از این پژوهش به دست آورد و جوامع مورد بررسی را رتبه&zwnj;بندی کرد:<br /> &nbsp;همسایگان بالاترین نمره را به عملکرد اجتماعی ساپکو داده&zwnj;اند. میانگین نمرۀ شاخص رضایت 54/89 از 100 نمره شده است. بعد میانگین نمرۀ شاخص رضایت گروه&zwnj;های بعدی از100&nbsp; نمره به ترتیب، دانشگاهیان (41/70 درصد)، جامعۀ صنعتی (19/59 درصد)، کارکنان نهادهای دولتی (43/57 درصد)، کارکنان بانک&zwnj;ها (9/53 درصد)، مردم ( 46/51 درصد)، اعضای سازمان&zwnj;های غیردولتی و غیرانتفاعی (61/47 درصد)،&nbsp; نمایندگان مجلس ( 56/40 درصد). کمترین میزان رضایتمندی را در بین هشت جامعۀ مورد بررسی اعضای سازمان&zwnj;های غیردولتی و غیرانتفاعی و نمایندگان مجلس نشان می&zwnj;دهد.</span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir