سلسله نشسلسله نشست های نواندیش؛ مهارت آموزی پرسشگران

سلسله نشست­ های

نواندیش

مهارت آموزی پرسشگران

همانطور که در ماده 6 اساسنامه ایسپا آمده است؛ برگزاری دوره­ها و کارگاه­های تخصصی با محوریت نظرسنجی و تحقیقات افکار عمومی از وظایف مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) محسوب می­شود. از این رو ایسپا به منظور توانمندسازی دانشجویان و فارغ­التحصیلان جوان و ارتقاء سواد نظرسنجی در حوزه روشی و اجرایی (گردآوری اطلاعات) نشست­های تخصصی «نواندیش» را به صورت فصلی برگزار می­کند. نشست مذکور سه محور کلی را با مرکزیت آموزش اصول و فنون نظرسنجی در نظر می­ گیرد که در ذیل توضیحات آن آمده است:
این بخش شامل آموزش کلیات روش تحقیق پیمایشی و جایگاه پرسشگری در فرایند گردآوری اطلاعات در میدان است.
در بخش دوم شیوه­های مختلف نمونه ­گیری در تحقیقات پیمایشی، شیوه انتخاب بلوک، نقشه­خوانی و مراجعه به پاسخگویان آموزش داده می­ شود.
در بخش سوم شیوه تعاملات و برقراری ارتباط با پاسخگویان و نیز جلب مشارکت افراد در پاسخگویی به پرسشنامه­ ها مورد تأکید است.

مکان برگزاری

تاریخ

اطلاعات بیشتر

دانشگاه شهید بهشتی

1396/7/30

اینجا کلیک کنید

ایسپا

1396/9/9

اینجا کلیک کنید

ایسپا

1397/2/24

اینجا کلیک کنید

ایسپا

1397/8/30

اینجا کلیک کنید

ایسپا

1397/12/1

اینجا کلیک کنید

ایسپا

1398/7/24

اینجا کلیک کنید