نگرش شهروندان کشور درخصوص همه‌گیری ویروس کرونا
نگرش شهروندان کشور درخصوص همه‌گیری ویروس کرونا
چهار شنبه, 15 اردیبهشت,1400

به گزارش روابط عمومی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با هدف سنجش افکار عمومی مردم ایران درباره پاندمی کرونا و پیامدهای آن در روزهای 28 فروردین تا اول اردیبهشت 1400 نظرسنجی با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور در مقیاس ملی (31 استان و مناطق شهری و روستایی) با اندازه نمونه 1573 به شیوه مصاحبه تلفنی  اجرا کرده است. در ادامه برخی از مهم‌ترین یافته‌ها ارائه می‌گردد.

مشخصات پاسخگویان

50.7 درصد پاسخگویان را مردان و 49.3 درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. 25.7 درصد در بازه سنی 29-18 سال، 48.6 درصد در سنین 49-30 سال و 25.7 درصد در سنین 50 سال و بالاتر از آن قرار دارند. 61.3 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات غیردانشگاهی و 38.4 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. 39.6 درصد از پاسخگویان در مراکز استان‌ها، 35.5 درصد در سایر شهرها و 24.9 درصد در روستاها سکونت دارند. 

 

شیوع ویروس کرونا در صدر نگرانی‌های مردم

از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور در قالب سوالی باز و بدون گزینه پرسیده شده است «درحال حاضر مهمترین دغدغه و نگرانی شما چیست؟» ۴۰.۷ درصد از پاسخگویان به کرونا، ۳۱.۱ درصد به مسایل اقتصادی و ۱۱.۸ درصد به مسایل فردی و خانوادگی اشاره کردند. ۱۲.۵ درصد گفتند دغدغه ای ندارند و ۲.۳ درصد به سایر موارد اشاره کردند.

 

 

زمان پایان کرونا

از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده شده است «فکر می کنید کرونا چه زمان تمام می‌شود و زندگی به حالت عادی برمی‌گردد؟» ۱۳.۵ درصد از پاسخگویان به «آخر تابستان»، ۴.۶ درصد به «آخر پاییز» و ۱۰.۵ درصد به «آخر سال جاری» اشاره کردند. ۴۹.۷ درصد از شهروندان گفتند «بیش از یکسال» طول می کشد و ۳.۴ درصد گفتند «هیچ وقت» تمام نمی شود. ۴.۸ درصد به سایر اشاره کردند و ۱۱.۸ درصد گزینه «نمی دانم» را انتخاب کردند و ۱.۸ درصد به این سوال پاسخ ندادند.  

 

 

 

نگرانی شهروندان از ابتلاء خود و خانواده به ویروس کرونا

از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده شده است «چقدر نگران هستید خود یا خانواده تان به ویروس کرونا مبتلاء شوید؟» نتایج نشان می‌دهد، ۲۱.۴ درصد از پاسخگویان «خیلی کم»، ۱۰.۸ درصد «کم»، ۱۷.۶ درصد «تاحدی»، ۲۰.۴ درصد «زیاد» و ۲۹.۶ درصد «خیلی زیاد» نگران ابتلاء خود و خانواده به ویروس کرونا هستند. گفتنی است ۰.۲ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

 

 

 

اعمال محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا

از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده شده است «شما با اعمال کدام یک از محدودیت‌های زیر در شرایط فعلی کرونا موافقید؟» نتایج نشان می‌دهد، ۴۲.۸ درصد از پاسخگویان با «تعطیلی کامل به غیر از مراکز توزیع اقلام ضروری»، ۲۵.۸ درصد با «تداوم وضعیت فعلی یعنی تعطیلی برخی گروه‌های شغلی»، ۲۲.۷ درصد با «هیچ محدودیتی نباشد و همه امور مانند شرایط عادی باشد» و ۴.۸ درصد با سایر موارد موافق هستند. ۲.۹ درصد از پاسخگویان به گزینه نمی‌دانم اشاره کردند و ۱.۱ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

 

 

 

توانمندی ایران در تولید واکسن موثر در برابر ویروس کرونا

از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده شده است «با توجه به اینکه کشور در حال تولید واکسن کروناست، فکر می کنید ایران می تواند واکسن موثر تولید کند؟» نتایج نشان می دهد، ۴۷.۶ درصد از پاسخگویان معتقدند «حتما می تواند»، ۲۱.۹ درصد گفتند «شاید بتواند» و ۱۷.۹ درصد اعلام کردند «بعید است بتواند». گفتنی است ۱۲.۷ درصد از پاسخگویان گزینه «نمی دانم» را انتخاب کردند.

 

 

زمان شروع واکسیناسیون عمومی

از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده شده است «فکر می کنید واکسیناسیون عمومی در کشور چه زمانی شروع می شود؟» ۱۷.۹ درصد از پاسخگویان به «آخر بهار»، ۱۹.۷ درصد به «آخر تابستان»، ۸.۱ درصد به «آخر پاییز» و ۱۱.۲ درصد به «آخر سال جاری» اشاره کردند. ۲۶.۵ درصد از شهروندان گفتند «بیش از یکسال» طول می کشد و ۲.۸ درصد به «سایر موارد» اشاره کردند. ۱۱.۳ درصد گزینه «نمی دانم» را انتخاب کردند و ۲.۶ درصد به این سوال پاسخ ندادند.  

 

 

 

ترجیح استفاده از واکسن ایرانی یا خارجی

 ۲۰.۱ درصد از پاسخگویان «واکسن خارجی» و ۲۹.۶ درصد «واکسن ایرانی» را ترجیح می دهند. ۲۴.۷ درصد گفتند «فرقی ندارد» و ۲۴.۲ درصد گزینه «هیچکدام» را انتخاب کردند. ۱.۳ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده شده است «وقتی واکسیناسیون شروع شود، شما حاضرید واکسن ایرانی دریافت کنید؟» ۵۸.۹ درصد از پاسخگویان پاسخ مثبت دادند و در مقابل ۳۵.۵ درصد حاضر نیستند واکسن ایرانی دریافت کنند. ۵.۷ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

 

 

 

کمک به کسانی که در اثر شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند

از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده شده است «از زمان آغاز کرونا، آیا پیش آمده است که شما به کسانی که بر اثر شیوع کرونا دچار مشکل شده‌اند، پول یا کالا کمک کرده باشید؟» ۴۰.۵ درصد از شهروندان پاسخ مثبت دادند. ۳۶.۷ درصد گفتند که توان مالی برای کمک نداشتم و ۲۲.۴ درصد جواب منفی دادند و کمک نکردند.

 

 

 

بر آورد میزان ابتلا به کرونا در کشور

در نظرسنجی ایسپا میزان ابتلا به کرونا با دو شیوه متفاوت سنجیده شده است. در شیوه اول از پاسخگویان خواسته شد بگویند، آیا خودشان در طول دوران شیوع کرونا تاکنون به این بیماری مبتلا شده‌اند یا خیر؟ ۱۹.۶% پاسخگویان گفته‌اند قبل از این دچار کرونا شده‌اند و ۸۰.۲% به این پرسش پاسخ منفی داده‌اند. بنابراین این میزان قابل تعمیم به افراد بالای ۱۸ سال کشور است.

در شیوه دوم ابتدا از پاسخگویان خواسته شد بگویند «اعضای خانواده آن‌ها که با هم در یک خانه زندگی می‌کنند با خود آن‌ها» چند نفر است. میانگین تعداد اعضای خانوار پاسخگویان که بر اساس پاسخ‌ها به این سؤال محاسبه شده ۳.۸۲ نفر است. سپس پرسیده شده «تا الان چند نفر از این اعضا به کرونا مبتلا شده اند؟» بر اساس نتایج به دست آمده ۷۳.۲% پاسخگویان گفته‌اند تاکنون هیچکدام از اعضای خانواده آن‌ها به کرونا دچار نشده‌اند. ۱۰.۳% گفته‌اند یک نفر، ۷.۱% دو نفر، ۴.۲% سه نفر، ۲.۹% چهار نفر و ۲.۲% به پنج نفر و بیشر اشاره کرده‌اند. با توجه به محاسبات صورت گرفته بر مبنای نسبت تعداد مبتلایان درخانواده به کل اعضای خانواده، می‌توان گفت بر اساس خوداظهاری پاسخگویان، تاکنون ۱۵.۹ درصد از کل مردم (و نه فقط افراد بالای ۱۸ سال) ابتلا به کرونا را تجربه‌ کرده‌اند.

 شایان ذکر است اولا: این میزان برآورد در هر دو شیوه بر اساس خوداظهاری افراد محاسبه شده و ثانیا: افرادی را شامل می شود که ابتلاء آنها به کرونا با علائم و علامت همراه بوده است.

 

 

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2021 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir