نتایج نظرسنجی ایسپا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخش اول): تقریباً 77 درصد از افراد بیمار در زمان ترخیص، توصیه و آموزش‌های لازم درمورد پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران در دوران نقاهت را دریافت کرده‌اند
نتایج نظرسنجی ایسپا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخش اول):  تقریباً 77 درصد از افراد بیمار در زمان ترخیص، توصیه و آموزش‌های لازم درمورد پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران در دوران نقاهت را دریافت کرده‌اند
یکشنبه, 30 شهریور,1399

 

به گزارش روابط عمومی ایسپا، در تاریخ سوم تا هفتم تیر ماه 1399 به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح نظرسنجی با عنوان «بررسی نگرش مبتلایان به ویروس کرونا در خصوص خدمات ارائه شده به آن‌ها» توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به ویروس کرونا است که در سه ماهه اول سال 1399 در بیمارستان‌ها بستری شده و تحت درمان قرار گرفته‌اند. تعداد نمونه این گروه 1548 نفر و شیوه گردآوری اطلاعات تکمیل پرسشنامه ساخت یافته از طریق مصاحبه تلفنی بوده است. 

 

بیش از سه چهارم افراد بیمار در زمان ترخیص، توصیه و آموزش‌های لازم درمورد پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران در دوران نقاهت را دریافت کرده‌اند

21.8 درصد از پاسخگویان فرم خود اظهاری را از طریق سامانه 4030 تکمیل کرده‌اند و 70 درصد تکمیل‌کنندگان فرم سامانه گفته‌اند راهنمایی‌ها و پیام‌هایی که از طریق این سامانه به تلفن همراه آن‌ها ارسال می‌شد به آن‌ها کمک کرده است. در مقابل 25.8 درصد از پاسخگویان محتوای این پیام‌ها را مفید ارزیابی نکرده‌اند.

83.6 درصد افراد نمونه گفته‌اند در زمان ترخیص از بیمارستان شرایط مرخص شدن را داشته‌اند و 16.1 درصد براین باورند که در زمان ترخیص همچنان نیاز به مراقبت در بیمارستان داشته‌اند. 

طبق نتایج، 76.7 درصد افراد در زمان ترخیص توصیه و آموزش‌های لازم درمورد پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران در دوران نقاهت را دریافت کرده‌اند. 22.9 درصد گفته‌اند در این خصوص آموزشی ندیده‌اند. درصد قابل توجهی از بیمارانی که در زمان ترخیص آموزش‌های لازم برای دوران نقاهت را دیده‌اند (77.3 درصد) گفته‌اند این آموزش‌ها برای آن‌ها مفید بوده است. 

 

افراد نمونه به عملکرد بیمارستان و خدمات دریافتی در دوران بستری، نمره 16.5 از 20 دادند

در مجموع درصد قابل توجهی از بستری‌شدگان (80.7 درصد) معتقدند فر