افزایش تمایل شهروندان نسبت به سرمایه گذاری در بورس و کاهش تمایل به سپرده گذاری در بانک، تمایل به سرمایه گذاری در بورس میان جوانان بیش از سایر گروه های سنی
افزایش تمایل شهروندان نسبت به سرمایه گذاری در بورس و کاهش تمایل به سپرده گذاری در بانک، تمایل به سرمایه گذاری در بورس میان جوانان بیش از سایر گروه های سنی
یکشنبه, 23 شهریور,1399

به گزارش روابط عمومی ایسپا، در طرح سنجش نگرش مردم ایران پیرامون وضعیت اقتصادی کشور با جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال کل کشور و تعداد نمونه 1590 که به شیوه مصاحبه تلفنی اجرا شد (29 تیر تا 5 مرداد 1399) در سوالی از مردم پرسیده شده است «هر خانواده‌ای ممکن است در زندگی بتواند پس‌انداز کند. شما ترجیح می‌دهید پس انداز خود را چگونه مدیریت کنید؟».

39.1 درصد پاسخگویان گفته‌اند پس‌اندازی ندارند. 17 درصد گفته‌اند در بازار زمین و مسکن و 16.5 درصد در زمینه اشتغال‌زایی و کارآفرینی سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین در مراتب بعدی به ترتیب 9.2 درصد پاسخگویان گفته‌اند در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و 8.1 درصد پس‌انداز خود را در بانک پس‌انداز می‌کنند. 5.8 درصد گفته‌اند طلا و سکه و 1.6 درصد نیز دلار و ارز خریداری می‌کنند. 

نکته قابل توجه در مقایسه مدیریت پس‌انداز کل جمعیت در مرداد 1399 با خرداد 1398 کاهش قابل توجه میزان تمایل به پس انداز در بانک و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. در خرداد 98، 24.8 درصد مردم گفته‌اند ترجیح می‌دهند پس اندازشان را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند. این میزان در مرداد 1399 با حجم قابل توجه کاهش،  به 8.1 درصد رسیده است. در مقابل سرمایه‌گذاری مردم در بورس رشد داشته و از 1.5 درصد در خرداد 98 به 9.2 درصد در مرداد 99 رسیده است. اشتغال زایی و کارآفرینی نیز با رشد 5.9 درصدی نسبت به خرداد 98 مواجه بوده است. تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا و سکه نیز در مقایسه با سال گذشته حدود 4 درصد کاهش داشته است.

39.1 درصد مردم اعلام کرده¬اند هیچ پس اندازی ندارند که این میزان نیز نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است. اگر کسانی که گفته¬اند هیچ پس اندازی ندارند را از تحلیل کنار بگذاریم 27.9 درصد  ترجیح می‌دهند در بازار زمین و مسکن، 27.1 درصد در زمینه اشتغال‌زایی و کارآفرینی و 15.1 درصد در بورس سرمایه‌گذاری کنند. تمایل به پس‌انداز در بانک در میان این افراد نسبت به سال گذشته 24.5 درصد کاهش یافته است، اما گرایش به سرمایه‌گذاری در بورس در میان این افراد 12.8 درصد و اشتغال‌زایی و کارآفرینی 10.9 درصد نسبت به سال 1398 بیشتر شده است.

لازم به ذکر است طبق نتایج آزمون‌های آماری، رفتار زنان و مردان در مدیریت پس انداز تفاوت معناداری با یکدیگر دارد. 42.2 درصد زنان و 36.2 درصد مردان گفته‌اند پس‌انداز ندارند. در حوزه مدیریت پس‌انداز، مردان (21.