برآورد تأثیر کووید-19 بر بازار کار ایالات متحده امریکا در ماه آوریل
برآورد تأثیر کووید-19 بر بازار کار ایالات متحده امریکا در ماه آوریل
دوشنبه, 22 اردیبهشت,1399

نویسنده؛ جاناتان روتول

ترجمه: ابراهیم شیرعلی، پژوهشگر ایسپا

جدیدترین پیمایش پانلی گالوپ از 13-19 آوریل نشان می دهد، 33٪ از بزرگسالان ایالات متحده امریکا که جزء نیروی کار محسوب می شوند، از کار اخراج شده اند یا به دلیل COVID-19 ساعت های کمتری به کار اشتغال داشتند. این درصد یعنی حدود 54 میلیون کار امریکایی.

نرخ بیکاری آوریل می تواند تا 15 درصد بالا رود

طبق گزارش دفتر آمار کار ایالات متحده امریکا در 8 مه 2020 و بر حسب نوع طبقه بندی بیکاران توسط این دفتر، نرخ بیکاری ماه آوریل از 7.5 درصد تا 14.6 درصد می تواند متغیر باشد. مطابق با نظرسنجی ها 7.5 درصد گفتند که بیکار شده و تاکنون کار جدیدی را پیدا نکرده اند. اما تعداد زیادی از کارگران نیز بیان کردند که به طور موقت از کار بیکار شده و دفتر آمار کار قصد دارد این آمار را به حساب آورد.

بیمه بیکاری برای 43 درصد از افرادی که شغل خود را از دست داده اند، تایید شده است

بررسی گالوپ در تاریخ 20 تا 26 آوریل نشان می دهد، بیمه بیکاری برای 43 درصد از کارگرانی که از کار بیکار شده یا اخراج شده اند، تایید شده است. علاوه بر این برآوردها نشان می دهد، 20 درصد از کسب و کارهای کوچک جهت دریافت کمک نقدی دولت امریکا (دریافت چک های حمایتی) یعنی حدود 10 تا 16 میلیون کارگر امریکایی، تأیید شدند. در بین 20 کشور اول ثروتمند جهان این رقم از درخواست و تأیید بیمه بیکاری کارگران و حمایت، در نوع خود خاص است.

دفتر آمار کار ایالات متحده امریکا تمایل دارد چه چیزی را گزارش کند

گالوپ از 13 مارس با استفاده از پیمایش های روندی درمورد موضوعات مربوط به اشتغال و شیوع ویروس کرونا نظرسنجی کرده و در 27 مارس سؤالاتی را برای سنجش پیامدهای اقتصادی آن اضافه نموده است. گالوپ از مجموعه محدودتری از آیتم های پیمایش نسبت به دفتر آمار کار امریکا، و سایر گزارش ها استفاده کرده است، بنابراین بعید است که اعداد دقیقاً مطابقت داشته باشند. اما همانطور که وال استریت ژورنال در سال 2016 منتشر کرده است، تخمین نرخ بیکاری گالوپ با استفاده از نظرسنجی های گذشته بسیار شبیه به موارد موجود در دفتر آمار کار امریکا می باشد. 

دو تلاش برای پیش بینی و سنجش نرخ بیکاری رسمی برای هفته منتهی به 25 آوریل شکل گرفت:

ابتدا فقط از نظرسنجی های گالوپ استفاده شد که از مردم می پرسد «وضعیت اشتغال» خود را طی یک هفته گذشته توصیف کنند. شاغل بودن در اینجا به معنای داشتن شغل تمام وقت یا پاره وقت در قبال دریافت حقوق تعریف می شود. سنجش عدم اشتغال یا بیکاری پیچیده تر است. گزینه های دیگری همچون خانه دار بودن، دانشجو یا بازنشسته و نظایر آن به طور معمول می تواند کسی را در گروه شاغلان طبقه بندی کند و از آمار رسمی بیکاری کنار گذارد. گالوپ همچنین به افراد اجازه می دهد تا «بیکار/اخراج از کار و در جستجوی کار/ اخراج از کار و عدم جستجوی کار» را بیان کنند. 

در بیشتر موارد، افرادی که می گویند بیکار هستند و به دنبال یافتن کار نیستند، توسط دفتر آمار کار امریکا هنگام محاسبه نرخ بیکاری رسمی، خارج از نیروی کار حساب می شوند. یک استثناء مهم این است؛ عدم حضور کارگران طی یک هفته گذشته در محل کار، به دلیل دوران تعلیق است که انتظار دارند مجدداً به کار فراخوانده شوند. دفتر آمار کار امریکا کارگرانی که به طور موقت از کار اخراج شده اند را جزء نیری بیکار می شمرد. 

تعطیل شدن دولت فدرال در اوایل سال 2019، فصل جدیدی را نمایان ساخت که در آن بسیاری از کارگران از کار افتادند و چالش هایی را برای دفتر آمار کار به وجود آورد. براساس یک گزارش، 104000 کارگر فدرال در گروه اخراجی های موقت، طبقه بندی شدند. با این حال، 153000 نفر دیگر معیارهایی را برای اخراج در نظر نگرفته اند، زیرا آنها به دفتر آمار کار امریکا گفتند که به دلایل نامشخص «دیگری» از کار غایب هستند. دفتر آمار کار این کارگران را به غلط در گروه شاغلان طبقه بندی کرد.

برای جلوگیری از تکرار این سناریو در طول شیوع ویروس کرونا، دفتر آمار کار امریکا به مجریان نظرسنجی در ماه مارس دستور داد تا افرادی را كه به دلیل شیوع ویروس کرونا به طور موقت از کار بیکار شده اند را نیز دسته بندی کنند. در اواسط ماه مارس، دفتر آمار کار با افزایش افرادی که به طور موقت از کار بیکار شده اند مواجه شد. 

گروه پانل گالوپ پیرو روش دفتر آمار کار، همه افرادی که گفتند «بیکار و درجستجوی کار» هستند را  جزء بیکاران و کسانی که نیروی کار محسوب می شوند را در دسته شاغلان جای داده است. نرخ بیکاری در اواسط ماه مارس از 5 درصد تا هفته منتهی به 19 آوریل به 7.5 درصد افزایش یافته است. با این حال این روش کارگرانی که در مرخصی بودند را جز بیکاران محسوب نمی کند چون بسیاری از آنها در جستجوی کار نیستند. بنابراین، طبقه بندی جدیدی ایجاد شد و کسانی که به صورت موقت از کار اخراج شدند و در جستجوی کار نیستند به عنوان بیکار محسوب شدند. این تقریباً دو برابر نرخ بیکاری است و به 14.6 درصد می رسد. با توجه به این تخمین زده می شود، نرخ بیکاری رسمی اعلام شده از سوی دفتر آمار کار امریکا، در ماه آوریل با توجه به کارگرانی که موقت اخراج شده اند و در مرخصی به سر می برند، بین 7.5 تا 14.6 درصد باشد.

ارزیابی گالوپ از آسیب اقتصادی

گالوپ تخمین هایی را از آسیب اقتصادی ارائه کرده است. هر کس به خاطر شیوع ویروس کرونا به طور موقت بیکار شده و در مرخصی باشد و یا ساعت های کمتری را مشغول باشد، به یک سوم نیروی کار آسیب رسانده است و این یعنی 54 میلیون کارگر. بنابراین، انتظار می رود که اطلاعات دفتر آمار کار امریکا، نشان دهد که تقریباً 50 میلیون کارگر یا شغل خود را از دست داده اند یا بین فوریه و آوریل با ساعت های اشتغال کمتری روبرو شده اند.

ارزیابی برنامه های حمایتی

داده های وزارت کار نشان می دهد که 63٪ از 28.1 میلیون نفری که برای بیکاری اقدام کرده اند، مزایایی را دریافت کرده اند. این به تخمین ما نزدیک است. تحقیقات انجام شده در 20 تا 26 آوریل نشان می دهد 55٪ از کسانی که درخواست بیمه بیکاری کردند، تایید شده اند. از این رو درمی یابیم که میزان تأیید در بین کارگران اخراجی که متقاضی دریافت مزایا هستند، 65٪ است.

این هنوز تعداد زیادی از مردم را بدون مزایا طرد می کند. در واقع، ما تخمین می زنیم که 43٪ از کل کارگرانی که اخراج شده اند، برای مزایای بیمه بیکاری تأیید شده اند. این سهم حتی برای کسانی که ساعت های کمتری شاغل هستند، حتی کمتر (14٪) است.

اداره كسب و كارهای كوچك امریکا، گزارش داد كه 1.6 میلیون وام حمایتی تا 16 آوریل تصویب شده و 2.2 میلیون نیز تا اول ماه مه با متوسط میزان وام 133،750 دلار اضافه خواهد شد. با استفاده از داده های تأمین اجتماعی به عنوان معیار، تخمین زده می شود که در جایی بین 10.4 تا 15.7 میلیون کارگر بطور غیرمستقیم از حمایت ها بهره مند شده اند. مطمئناً تعداد قابل توجهی از کارگران (6٪ تا 10٪ از نیروی کار) به مراتب کمتر از 28.1 میلیون نفر است که تقاضای بیمه بیکاری کرده اند و نیز کمتر از 50 میلیون نفری که اخراج موقت و کاهش ساعات کاری را گزارش کرده اند، می باشد.

با این وجود باید دید که آیا این برنامه ها در زمان شیوع ویروس کرونا در تسهیل بهبود سریع اقتصادی مؤثر خواهند بود و خطر از دست دادن شغل کارگران و شاغلان را کاهش خواهد داد. به نظر می رسد چنین نتیجه ای، محتمل باشد.

 

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2020 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir