نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو: 57 درصد امریکایی ها برنامه هسته ای ایران را جزء مهمترین خطراتی می دانند که امریکا را تهدید می کند.
نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو: 57  درصد امریکایی ها برنامه هسته ای ایران را جزء مهمترین خطراتی می دانند که امریکا را تهدید می کند.
جمعه, 25 مرداد,1398

 

گروه ترجمه ایسپا: محمد عاملی، پژوهشگر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
چه خطراتی آمریکا را بیشتر از همه تهدید می کند. در یک نظر سنجی که توسط مرکز تحقیقات پیو (Pew Research Centerصورت گرفته شده از مردم امریکا خواسته شده مهمترین خطراتی که متوجه کشور امریکاست را نام ببرند. در این نظرسنجی چند تهدید عمده به عنوان گزینه پیش روی مصاحبه شوندگان قرار گرفته است. «تغییرات آب و هوایی»، «خطر قدرتمند شدن روسیه»، «تهدیدات اتمی کره شمالی»، «گروه دولت اسلامی (داعش)»، «حمله سایبری» و در نهایت خطر «برنامه هسته ای ایران». به نظر می¬ رسد دیدگاه مردم آمریکا در مورد تهدیداتی که متوجه این کشور است در چند سال گذشته تاحدی تغییر کرده است. در این نظرسنجی مشخص شده از نظر مردم آمریکا به نسبت دو سال پیش خطر کره شمالی اتمی دیگر تهدید عمده علیه کشور آمریکا محسوب نمی شود و همینطور خطر داعش نیز از نظر شهروندان آمریکایی به نسبت دو سال قبل بسیار کاسته شده است.
 

خطرات احتمالی که امریکا را تهدید می کند؛ 2019

خطرات احتمالی

دیدگاه دمکرات ها

دیدگاه جمهوری خواه ها

کل

حملات سایبری

76

72

74

تغییرات آب و هوایی

84

27

57

برنامه هسته ای ایران

50

65

57

افزایش قدرت و نفوذ چین

52

58

54

خطر کره شمالی هسته ای

54

52

53

دولت اسلامی(داعش)

48

59

53

افزایش قدرت و نفوذ روسیه

65

35

50

 
در مقابل، دیدگاه مردم آمریکا در مورد خطرات احتمالی دیگر نظیر حملات سایبری و برنامه های هسته ایران تغییری چندانی نکرده است. دیدگاه دمکرات ها و جمهوری خواه ها در مورد جدی بودن خطرات تغییرات آب و هوایی و خطر نفوذ و قدرت روسیه بسیار متفاوت از هم است. خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در یک دهه گذشته عمیقا موضوع اختلاف برانگیزی بین دمکرات ها و جمهوری خواه ها بوده است. در نظرسنجی جدید (2019) در میان 7 خطر عمده جهانی، تغییرات آب و هوایی در جهان از نظر دموکرات ها در صدر موضوعات قرار داشته است. از نظر 84 درصد دمکرات ها این موضوع را خطرناک ترین تهدید جهانی می دانند اما فقط 27 درصد جمهوری خواه های آمریکا بر این باورند تغییرات آب و هوایی مهمترین تهدید پیش روی جهانیان است. در سال 2016 بزرگترین شکاف بر سر موضوع خطر روسیه بوده است. 65 درصد دمکرات ها بر این باور بودند که روسیه بزرگترین خطر پیش روی آمریکاست در مقابل 35 درصد جمهوری خواه ها چنین تصوری داشتند.
این نظرسنجی توسط مرکز تحقیقات پیو در روزهای بین 10 تا 15 جولای (2019) انجام شده است. پاسخگویان 1502 نفر از افراد بزرگسال (بالای 18 سال) بوده اند. نتایج نظرسنجی بیانگر آن است که از نظر مردم آمریکا، هم دمکرات و هم جمهوریخواه خطر کره شمالی کاهش یافته است. با این همه مردم آمریکا نسبت برنامه های رهبر کره شمالی در مورد سلاح های هسته ای بدبین هستند. 
از هر ده آمریکایی شش نفر (حدود 58 درصد) بر این باورند رهبران کره شمالی در بیان دیدگاه هایش در مورد کاهش سلاح های هسته¬ای جدی نیستند. در حالیکه 35 درصد بر این باورند آنها در اقداماتشان جهت کاهش سلاح های هسته¬ای جدی است. یک سال قبل تردید در مورد جدیت رهبران کره شمالی به 49 درصد افزایش یافته بود. 
نگرانی عمومی در مورد نفوذ و قدرت چین  از سال 2017 رو به افزایش است. در پژوهش تازه 54 درصد آمریکایی گفته اند مهمترین خطر پیش روی آمریکا افزایش قدرت و نفوذ چین است. در حالیکه این رقم قبل از سال 2017  حدود 46 درصد بوده است. به علاوه این دیدگاه که «چین مساله چندان مهمی نیست» کاهش معناداری داشته است. این دیدگاه در سال گذشته (2018) 34 درصد طرفدار داشته است اما در حال حاضر فقط 24 درصد به این دیدگاه اعتقاد دارند. در مقابل این دیدگاه که چین یک کشور مخالف و یا یک مساله جدی است رو به افزایش است.
یک شکاف دیگر بین طرفداران دو دیگاه (دمکرات و جمهوری خواه) در مورد ایران وجود دارد. در ارتباط با مناقشه اتمی ایران نزدیک به نیمی از مردم آمریکا (49 درصد) بر این باورند که باید از یک جنگ احتمالی با ایران پرهیز کرد. در مقابل 43 درصد آمریکایی ها خواستار تدابیر سفت و سخت در برابر اقدامات ایران هستند. جمهوری خواهان سه برابر دمکرات ها طرفدار اتخاذ رویکردی جدی در برابر ایران هستند. یعنی68 درصد در برابر 23 درصد.
در حدود 40 درصد جمهوری خواهان بر این باورند که نسبت به گذشته آمریکا احترام بیشتری در بین جهانیان پیدا کرده است. به نظر آنها به نسبت 15 سال گذشته بعد از روی کار آمدن ترامپ احترام آمریکا بیشتر شده است. در مقابل 82 درصد دمکرات ها بر این باورند احترام آمریکا به نسبت گذشته کمتر شده است.
از نظر تحلیل گران به نسبت سال 2017 نوعی چرخش دیدگاه در میان آمریکاییان به وجود آمده است. به نسبت سال 2017 در مجموع از نظر مردم آمریکا خطر نفوذ و قدرت روز افزون چین در کنار توان هسته ای ایران خطر بزرگتری برای آمریکا محسوب می شود تا تهدید کره شمالی و خطر داعش. 
درصد کمتری از جوانان آمریکایی بر این باورند که گروه نظامی اسلامگرا (داعش) یک خطر جدی برای آمریکا محسوب می شود. در سال 2017 نزدیک به 68 درصد مردم امریکا عمده ترین خطر جامعه آمریکا را داعش می دانسته اند. در حالیکه در حال حاضر فقط نیمی از مردم آمریکا (53 درصد) چنین دیدگاهی را بیان می دارند. هم جمهوری خواهان و دمکرات ها دو سال پیش تمایل داشتند داعش را به عنوان بزرگترین خطر پیش روی آمریکا معرفی کنند.
حملات سایبری از سوی دیگر کشورها سال هاست که یکی از نگرانی های اصلی مردم آمریکایی محسوب می شود . تحقیقات جدید نشان می دهد 74 درصد مردم امریکا حملات سایبری را یک تهدید عمده برای امنیت امریکا تلقی می کنند. در حالیکه فقط 57 درصد این پاسخگویان اقدامات هسته ای ایران و همینطور 57 درصد تغییرات آب و هوایی را عمده ترین تهدید دانسته اند.
 
خطرات احتمالی که امریکا را تهدید می کند؛ (2019-2017)

خطرات احتمالی

2017

2019

درصد تغییر

قدرت  و نفوذ چین

46

54

8+

قدرت هسته ­ای ایران

53

57

4+

حملات سایبری

72

74

2+

تغییرات آب و هوایی

59

57

2-

قدرت و نفوذ روسیه

52

50

2-

خطرات دولت اسلامی (داعش)

68

53

15-

برنامه هسته ای کره شمالی

75

53

22-

 
در نهایت با در نظر داشتن جمیع مسایل نگرانی های مردم آمریکا را می توان بر حسب میزان و درصد نگرانی مردم در جدول زیر نشان داد. 
 

خطرات احتمالی

مهمترین خطر

کم اهمیت ترین خطر

بدون خطر

حملات سایبری

74

21

4

قدرت هسته ­ای ایران

57

31

8

تغییرات آب و هوایی

57

23

18

قدرت و نفوذ چین

54

32

11

خطرات دولت اسلامی(داعش)

53

35

8

برنامه هسته ای کره شمالی

53

36

9

قدرت و نفوذ روسیه

50

38

10

 
 

 

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2020 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir