تحلیل محتــوای خبرهای سیاسی ایسنـــــا (کد: 301)
کارفرمایی
خبرهای سیاسی ایسنا در دو دوره سالهای 1382 و 1385
خبرهای سازمان خبرگزاری دانشجویان ایران
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">تحلیل محتــوای خبرهای سیاسی ایسنـــــا</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این گزارش توسط ایسپا به پیشنهاد ایسنا در تابستان 1386 به &laquo;تحلیل محتــوای خبرهای سیاسی ایسنـــــا&raquo; پرداخته است.<br /> این تحقیق به منظور بررسی، شناخت و تحلیل مطالب منتشر شده در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مقطع زماني دولت&zwnj;هاي هشتم و نهم انجام شده است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و کیفی است. بدین ترتیب که جامعه آماري مشخص شده از جهت تعداد و همچنین سطح و اندازه مطالب اختصاص داده شده ارزیابی و تحلیل شده&zwnj;اند. محاسبات داده&zwnj;ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. اهم يافته&zwnj;ها به شرح زیر است:<br />  در طول مقطع زماني مورد نظر يعني 24 روز نمونه&zwnj;گيري شده از&nbsp; چهارسال 82،83،84 و 85 تعداد 2144&nbsp; عنوان مطلب از سه گروه سياسي، سياست خارجي و صنفي آموزشي انتخاب و مورد تحليل قرار گرفته است. <br />  از نظر سبک نگارش 79 درصد مطالب &laquo;خبر&raquo;، 5/2 درصد &laquo;گزارش&raquo;، 8 درصد &laquo;گزارش خبري&raquo; و 11 درصد &laquo;مصاحبه&raquo; بوده است. در مقايسه عملكرد خبرگزاري ايسنا در مقطع زماني دولت نهم نسبت به دولت هشتم و در سبك خبر 3 درصد افزايش را شاهد هستيم. در حاليكه در سبك گزارش و مصاحبه تقريباً برابر هم بوده و تفاوتي وجود ندارد، اما در سبك گزارش خبري با كاهش دو درصدي فراواني مواجه هستيم. از نظر حیطه جغرافیایی، اخبار و مطالب مربوط به حيطه سراسري &ndash; داخلي 37 درصد، حيطه خارجي 33 درصد و از ميان استانها، استان تهران با 18 درصد فراواني به ترتيب فعالترين و يا يه عبارتي پرحضورترين حيطه&zwnj;هاي جغرافيايي بوده&zwnj;اند. <br />  در 5 درصد مطالب بررسي شده، رئيس جمهورهاي دولت هشتم و نهم به عنوان نشانگاه به كار رفته بودند. اعضاي هيات دولت با 3.4 درصد قرار داشتند. حضور رياست جمهور در نشانگاه مطالب در دوره نهم نسبت به دوره هشتم يك درصد افزايش داشته اما اعضاي هيات دولت كاهش 36 درصدي دارند.<br />  در 4 درصد مطالب تحليل شده، مقام رياست جمهوري دولت&zwnj;هاي هشتم و نهم در جايگاه گوينده قرار داشتند. همچنين اعضاي هيات دولت در 14 درصد مطالب به عنوان گوينده قرار داشتند. در دوره دولت نهم نسبت به دوره هشتم حضور رياست جمهوري و اعضاي هيات دولت در جايگاه گوينده مطالب هيچ گونه تفاوت معني&zwnj;داري را نشان نمي&zwnj;دهد.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir