بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی درباره قیمت بنزین (کد9/297)
خویش فرمایی
شهروندان تهرانی بالای 15سال
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی درباره قیمت بنزین </span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این نظرسنجی معطوف به بررسی دیدگاه شهروندان درباره قیمت بنزین است. یافته&zwnj;های پژوهش به قرار ذیل می&zwnj;باشد:<br /> در رابطه با قیمت تصویب شده بنزین لیتری 100 تومان پرسش شده بود که به نظر 52 درصد &laquo;گران&raquo; و 32 درصد &laquo;مناسب&raquo; و فقط 5.9 درصد قیمت لیتری 100 تومان برای بنزین را &laquo;ارزان&raquo; ارزیابی شده است. در پاسخ به پرسش افزایش قیمت بنزین، 31 درصد پاسخگویان با افزایش قیمت بنزین &laquo;کاملاً&raquo;، 39.9 درصد &laquo;مخالف&raquo; و در مقابل فقط 18.7 درصد &laquo;موافق&raquo;، 1.3 درصد &laquo;کاملاً موافق&raquo; بوده&zwnj;اند. در رابطه با سهمیه&zwnj;بندی بنزین به صورت ماهانه 100 لیتر (حدوداً 3 لیتر در روز) 38.4 درصد سهمیه روزانه حدود 3 لیتر بنزین را &laquo;خیلی کم&raquo;، 34.5 درصد &laquo;کم&raquo; می&zwnj;دانند این در حالی است که تنها 22.7 درصد&nbsp; از پاسخگویان میزان سهمیه بنزین ماهانه را &laquo;مناسب و کاملاً مناسب&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. در رابطه با کاهش ترافیک 39.5 درصد از پاسخگویان میزان تاثیر سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قیمت بنزین بر کاهش ترافیک را &laquo;خیلی زیاد و زیاد&raquo;ارزیابی نموده&zwnj;اند. در رابطه با افزایش تورم وگرانی، 49.2 درصد از پاسخگویان میزان تاثیر سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قمیت بنزین را بر افزایش تورم و گرانی را &laquo;خیلی زیاد&raquo; و 33.6 درصد &laquo;زیاد&raquo; در مقابل 11.4 درصد &laquo;کم و خیلی کم&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. در رابطه با کاهش آلودگی هوا، 45.3 درصد از پاسخگویان میزان تاثیر سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قیمت بنزین را بر افزایش تورم و گرانی &laquo;زیاد و خیلی زیاد&raquo;،45.1 درصد &laquo;کم و خیلی کم&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. در رابطه با افزایش کرایه&zwnj;ها، 86.9 درصد از پاسخگویان میزان تاثیر سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قیمت بنزین را بر افزایش کرایه&zwnj;ها &laquo;زیاد و خیلی زیاد&raquo;ارزیابی نموده&zwnj;اند. در رابطه با کاهش مصرف بنزین، 42.5 درصد از پاسخگویان میزان تاثیر سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قیمت بنزین را بر کاهش مصرف بنزین &laquo;زیاد و خیلی زیاد&raquo; و 45 درصد &laquo;کم و خیلی کم&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. در رابطه با دریافت یا عدم دریافت کارت سوخت 44.9 درصد از پاسخگویان کارت سوخت خود را دریافت نموده&zwnj;اند، 9.3 درصد دریافت نکرده&zwnj;اند، 7.6 درصد از افراد مورد بررسی ثبت نام کرده&zwnj;اند اما هنوز کارت سوخت خود را دریافت ننموده&zwnj;اند. در ضمن 38.1 درصد از پاسخگویان خودرو ندارند. در رابطه با شیوه ثبت نام و دریافت کارت سوخت، 41.3 درصد از پاسخگویان شیوه ثبت نام و دریافت کارت سوخت را &laquo;راحت و خیلی راحت&raquo;، 5.1 درصد &laquo;متوسط&raquo; در مقابل&nbsp; 20.9 درصد از شهروندان نحوه ثبت نام و دریافت کارت سوخت را &laquo;مشکل و خیلی مشکل&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir