طرح شناسایی خیرین کمیته امداد ماکو( كد طرح: 20160)
کارفرمایی
کمیته امداد استان آذربايجان‌غربي
10042 خانوار
خانوارهاي شهرستان ماكو
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">&nbsp;طرح شناسایی خیرین کمیته امداد&nbsp;ماكو&nbsp;به كارفرمايي اداره كل كميته امداد امام&nbsp;خميني استان آذربايجان&nbsp;غربي از سوي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) آذربايجان غربي اجرا شد.<br /> به گزارش روابط&nbsp;عمومي واحد؛ گزارش آماري شهرستان ماكو به قرار زير مي باشد : تعداد ناحيه 1 تعداد حوزه مورد بررسي 28 و شامل 95 بلوك و 17651 مكان مي باشد ؛ تعداد خانوار 10042 و تعداد كارگاه 2492، تعداد توام 71 و تعداد دستگاه عمومي 344 تعداد در حال احداث 1482 تعداد ساير 1621بوده است و تعداد خانوارهايي كه عدم همكاري داشته اند 60 و كارگاه هدم همكاري 10 و جمع كل عدم همكاري 70 خانوار بوده است . تعداد خانوارهاي غايب 1035 و تعداد كارگاههاي غايب 493 و تعداد توام غائب 1 خانوار مي باشد. <br /> راجع به اين سوال كه آيامامور تخليه را مي شناسيد 581 نفر جواب بلي و 281 خانوار جواب خير داده اند . و 27 خاناور گفته اند كه تخليه نمي گردد. تعداد صندوق هاي شماره دار 42 و بدون شماره صفر بوده است . <br /> كدام يك از اعانات زير را پرداخت مي كنيد ؟ خاناورهايي كه صدقه پرداخت كرده اند&nbsp;. 12296 طرح اكرام 702 زكات 5766 نذر و قرباني 8300فطريه و كفاره&nbsp;9450 اطعام (افطاري) 1162 جشن نيكوكاري و عاطفه ها 4674 ساير و هيچكدام 63 خانوار بوده است . <br /> سوال آيا مايل هستيد مشترك كميته امداد شويد 2335 خانوار جواب بلي و 8971 جواب خير داده اند . و 1106 خانوار نيز مشترك كميته امداد بوده اند . <br /> اينكه تمايل به اشتراك امداد در كدام زمينه ها هستيد 2636 خانوار در زمينه صندوق كوچك 10 خانوار در زمينه اشتراك، ماهيانه 11 خانوار در زمينه جهيزيه نوعروسان 1 خانوار در زمينه تعميرات ساختمان نيازمندان و 11 خانوار در زمينه ساير فعاليتها تمايل داشته اند راجع به سوال مشترك امداد هستم 3 خانوار اشتراك ماهيانه داشته اند 3 خانوار اشترام در جهيزيه نو عروسان و 10 خانوار گزينه ساير را انتخاب كرده اند در مورد سوال نحوه پرداخت فطريه 8758 خانوار اذعان كرده اند كه مستقيماً به نيازمندان پرداخت مي كنيم ، 475 خانوار به صندوق فطريه كميته امداد پرداخت مي كنند و 143 خانوار به ساير موسسات 318 خانوار تمايل به پرداخت فطريه به كميته امداد هستند و 7796 خانوار نيز تمايل به پرداخت فطريه به كميته امداد ندارند . تعداد 8205 خانوار قرباني اهدا كرده اند و 537 نفر نيز قرباني اهدا نكرده اند . طريقه اهدا قرباني از ميان كساني كه اهداء كرده اند بدين صورت مي باشد. 7865 خانوار مستقيماً قرباني را به نيازمندان اهدا مي كنند ، 38 خانوار به كميته امداد اهدا مي كنند و 336 خانوار نيز از طريق مختلف يا ساير طريق اهدا كرده اند . <br /> 1155 خانوار تمايل به اهداي قرباني به كميته امداد داشته اند و 6946 خانوار نيز تمايل نداشته اند .<br /> در جواب به اين سوال آيا حامي يتيم&nbsp;هستيد 298 خانوار جواب بلي و 11972 خانوار جواب خير داده اند . از ميان كسانيكه حامي يتيم هستند و يا تمايل به حامي يتيم هستند 3 خانوار گفته اند پسر باشد 39خانوار دختر و 162 خانوار نيز گفته اند كه فرقي ندارد . <br /> راجع به اين سوال كه ايا تمايل به شركت در اطعام هستند ؟ 226خانوار جواب بلي و 12145 نفر جواب خير ارائه كرده اند . 26 خانوار از بي سوادان تمايل به نيروي افتخاري كميته امداد بوده اند و 2027 خانوار تمايل نداشته اند 1320 نفر زير ديپلم تمايل داشته اند و 5454 نفر نيز تمايل نداشته است . <br /> از ميان افراد ديپلم يا فوق ديپلم 99 نفر جواب بلي و 3734 نفر نيز جواب خير داده اند باز راجع به همين سوال 37 نفر جواب بلي و 767 نفر جواب خير داده اند . <br /> لازم به توضيح است كه جمع كسانيكه صندوق كوچك مي خواهند 3710 خانوار بوده اند . و جمع كساني كه طرح اكرام دارند و كسانيكه مي خواهند حامي يتيم باشند 483 خانوار مي باشد <span style="color: black; language: fa">.</span></span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir