بررسی شیوه های نظارت بر فرایند تولید نان و میزان سرانه مصرف و ارتباط آنها با فرهنگ تولید ، نگهداری و مصرف این کالا در شهرستان خرم آباد
کارفرمایی
شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان
مصرف کنندگان نان ،نانوایان ،بازرسان کارخانه آرد ،بازرسان ناظر بر نانواییها در فرمانداری و مرکز بهداشت
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">طرح پژوهشی &quot;بررسی شیوه های نظارت بر فرآیند تولید نان و میزان سرانه مصرف و ارتباط آنها با فرهنگ تولید ، نگهداری و مصرف این کالا در شهرستان خرم آباد&quot;به صورت کارفرمایی درشهریورماه 88&nbsp;در شهرستان خرم آباد اجراشد.روش تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی است.جامعه آماری پژوهش شامل 5 گروه مصرف کنندگان نان ،نانوایان ،بازرسان کارخانه آرد ،بازرسان ناظر بر نانواییها در فرمانداری و بازرسان مرکز بهداشت ناظر بر نانواییهامی باشد.</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">حجم نمونه مصرف کنندگان 400&nbsp; و روش نمونه گیری این گروه چند مرحله ای ترکیبی می باشد.حجم نمونه نانوایان 191 نمونه و بازرسان مرکز بهداشت 30 نمونه &nbsp;وروش نمونه گیری تصادفی ساده است .جهت گرد آوری اطلاعات از بازرسان کارخانه آرد و بازرسان نانواییهادر فرمانداری تمام شماری صورت گرفتو حجم نمونه آنها به ترتیب 8 و 16 نفر می باشد.</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir