بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان (کد: 292)
کارفرمایی
شهروندان 15سال به بالای تهرانی
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این نظرسنجی&nbsp; معطوف به میزان مشارکت مردم در انتخابات خبرگان است که در شهر تهران انجام شده است. پاسخگویان این نظرسنجی در پاسخ به این سئوال که تا چه حد اخبار مربوط به انتخابات را پیگیری می کنید حدود 21.2درصد به میزان زیاد و حدود 49.5درصد میزان کم را بیان داشتند. میانگین 2.45 بوده که پیگیری راکم نشان می دهد. در مورد ضرورت وجود خبرگان جهت اداره بهترجامعه نیز حدود 51.7درصد این ضرورت را زیاد و حدود 23.5درصد کم ارزیابی نمودند. میانگین 3.5 بوده که ضروری بودن خبرگان رهبری را نشان می دهد. . دیدگاه مردم درباره میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات حدود 48.1درصد تمایل زیاد به شرکت کردن و حدود 24.5درصد تمایل کم داشتند.. میانگین نیز 3.35 را نشان می دهد.&nbsp; <br /> در ادامه به انجام یک بررسی مقایسه ای بین دو زمان متفاوت پرداخته شد که یک تاریخ مربوط به یازده آذر و تاریخ دیگر مربوط به 21آذر بوده است.در این مقایسه در باب شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات سئوال گردیدکه در اول آذر 36درصد اعتقاد داشتند قطعا&quot; شرکت می کنند اما در 21آذر 48.2 این عقیده را داشتند.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir