بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها (کد: 291)
کارفرمایی
شهروندان 15سال به بالای تهرانی
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها </span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این نظرسنجی&nbsp; معطوف به میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها است که در شهر تهران انجام شده است. پاسخگویان این نظرسنجی در پاسخ به این سئوال که تا چه حد اخبار مربوط به انتخابات را پیگیری می کنید حدود 25.9درصد به میزان زیاد و حدود 53درصد میزان کم را بیان داشتند. میانگین 2.5 بوده که پیگیری راکم نشان می دهد. در مورد ضرورت وجود شورا جهت اداره بهتر شهر نیز حدود 64.3درصد این ضرورت را زیاد و حدود 16.6درصد کم ارزیابی نمودند. میانگین 3.74 بوده که ضروری بودن شورای شهر را نشان می دهد. . دیدگاه مردم درباره میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات حدود 48.9درصد تمایل زیاد به شرکت کردن و حدود 22.6درصد تمایل کم داشتند.. میانگین نیز 3.35 را نشان می دهد.&nbsp; <br /> در ادامه به انجام یک بررسی مقایسه ای بین دو زمان متفاوت پرداخته شد که یک تاریخ مربوط به اول آذر و تاریخ دیگر مربوط به 21آذر بوده است.در این مقایسه در باب شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات سئوال گردیدکه در اول آذر 33.7درصد اعتقاد داشتند قطعا&quot; شرکت می کنند اما در 21آذر 46.8 این عقیده را داشتند.<br /> در مورد این پرسش که پیش بینی شما در مورد پیروز شوندگان این انتخابات چیست حدود19.4درصد اصلاح طلبان،16.5درصد اصولگرایان اصلاح طلب، 28.5 درصد رایحه خوش خدمت، 6.1درصد هیچکدام و مابقی هنوز تصمیم نگرفته بودند.&nbsp; <br /> همچنین در مورد این پرسش که شما به کدام لیست رای می دهید:&nbsp; حدود10.9درصد طرفداران آقای خاتمی و کروبی ،12.5درصد طرفداران آقای قالیباف، 41 درصد طرفداران آقایاحمدی نژاد، 8.1درصد هیچکدام و مابقی هنوز تصمیم نگرفته بودند.&nbsp; <br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir