ارزیابی دیدگاه شرکت کنندگان در کنفراس قدس و حمایت از مردم فلسطین
کارفرمایی
شرکت کنندگان در کنفراس قدس و حمایت از مردم فلسطین
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">ارزیابی دیدگاه شرکت کنندگان در کنفراس قدس و حمایت از مردم فلسطین</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این نظرسنجی معطوف به بررسی دیدگاه شرکت کنندگان در کنفراس قدس و حمایت از مردم فلسطین است.&nbsp; جامعه آماری این نظرسنجی شرکت کنندگان در کنفراس قدس و حمایت از مردم فلسطین بوده است. 79.1درصد پاسخگویان مرد و 20.9درصد زن بوده اند. 88.8 درصد ایرانی و مابقی خارجی بوده اند. یافته های پزوهش به قرار ذیل می باشد: در مورد شرکت در سمینارهای یا نشست های مشابه 42.2درصد اظهار داشته اند که قبلا&quot; شرکت کردند و حدود 57.8درصد بیان داشتند که اولین بار حضورشان است. در پاسخ به این سئوال که به نظر شما این سمینارها باید بیشتر در چه زمینه هایی باشد تا موثر واقع گردد 45.4درصد فرهنگ سازی و آگاهی دهی، 20.5درصد جلب حمایت و کمک به فلسطین، 8.8درصد عملی بودن راههای پیشنهادی، 10.7 درصد سایر مواردی که ذکر نگردید را انتخاب نمودند. در مورد نواقص این سمینارها حدود 34.1درصد آن را بی نتیجه، 31درصد تبلیغات ناکافی، 7.6درصد شرکت کردن یک گروه خاص، 2.6 درصد کم کاری مسئولین و 24.7درصد سایر را برگزیدند. در باب میزان دستیابی انتفاضه به اهدافش&nbsp; حدود 66.5درصد آن را زیاد و خیلی زیاد و حدود 10.2درصد کم و خیلی کم اذعان داشتند. همچنین در مورد حمایت از انتفاضه 91.3درصد موافق کمک های تبلیغاتی، 84.9درصد کمک های مالی، 64.1درصد کمک های تسلیحاتی و 51درصد اعزام نیرو برای مقابله با اسراییل بودند. یافته های تحقیق در مورد پشتیبانی کشورهای اسلامی از فلسطین در سال های اخیر حدود 57.3درصد افراد پشتیبانی را نامناسب و حدود 17.4درصد مناسب پنداشتند. شایان ذکر است که نابودی کامل اسراییل بهترین گزینه برای پایان دادن به مساله فلسطین عنوان شد. بیش از نیمی این افراد به طرح های پیشنهادی کشورهای غربی در حد کم اعتماد داشتند و بسیاری از افراد کارامدی نهادهای بین المللی را نامناسب دانستند. تنها کمتر از نیمی از این افراد با نهادهایی که در کشورمان برای حمایت از فلسطین فعالیت می کنند آشنایی دارند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir