بررسی میزان رضایت مدیران و مسئولان از شرکت آبفای غرب استان تهران(کد: 4/275)
کارفرمایی
مدیران شهری و مسئولین حوزه فعالیت شرکت آبفا
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی میزان رضایت مدیران و مسئولان از شرکت آبفای غرب استان تهران</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این تحقیق معطوف به ارزیابی عملکرد شرکت آبفا از نگاه مسئولین و مدیران بود. عملکرد شرکت آبفای غرب تهران در زمینه های مختلف: اطلاع رسانی، مسائل زیست محیطی، همکاری بین بخشی، کیفیت ارائه خدمات، رسیدگی به شکایات در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه از نظر مسئولین و مدیران.&nbsp; <br /> مهمترین یافته های این تحقیق به این قرار است:<br /> 1-در بخش اطلاع رسانی یافته های تحقیق نشان می دهد که در بین رسانه های مختلف رادیو کرج بیشترین نمره ارزیابی مطلوب را به خود اختصاص داد.پایین ترین نمره مربوط به اطلاع رسانی از طریق پارچه نویسی، دیوارنویسی، بیلبوردها، پلاکاردها وپارچه نویسی است. نمره مربوط به نظر مسئولین در مورد اطلاع رسانی به مردم در این بخش در مدل تعالی سازمانی 52.24درصد بوده که منطبق با میانگین نظری است و حاکی از عملکرد متوسط در این بخش است.<br /> 2-آلودگی های زیست محیطی در سه زمینه آلودگی صوتی،خاک و هوا ارزیابی شده است که بیشترین آلودگی ایجاد شده مطابق ارزیابی مسئولین مربوط به آلودگی خاک از طریق پسماندهای تاسیسات آبفا عنوان شده است. در کل میزان آلودگی تولید شده در مدل نمره ای پایین تر از میانگین نظری(47.74) دارد.<br /> 3-در زمینه همکاری با سایر ارگانها با توجه به نظرات ارگانهای در ارتباط، زمینه های مشترکی از همکاری توسط هر نهاد برشمرده شد که نشانگر تعامل موثر آبفا می باشد. حدود 49 درصد ارزیابی متوسط به بالا از این همکاری دارند. نمره مربوط به همکاری با سایر نهادها 52.24 بوده است که بالاتر از میانگین نظری است.<br /> 4-در عملکرد آبفا در زمینه ارائه خدمات بالاترین میزان رضایت از مناسب بودن عملکرد اجرایی در طرح های تامین آب شهری و پس ازآن به ترتیب کیفیت تاسیسات، سرعت در تعمیر نشتی در خطوط آب رسانی بوده است. طرح اجرای فاضلاب شهری پایین ترین نمره را به خود اختصاص داد. <br /> 5-در بررسی عملکرد آبفا در زمینه شکایت مرور اسناد نشان می دهد عمده ترین زمینه های دعوی در این حوزه، پاسخگویی مناسب به شکایات مردم در زمینه اشتباهات محاسبه در قبض آب بها بالاترین سطح مطلوبیت را داشته است، سپس پاسخگویی به شکایات سایر ادارات و سازمان ها در زمینه تخلیه و یا اجاره تاسیسات آب، خانه های سازمانی و پاسخگویی به شکایات در زمینه دعاوی خلع ید با پیمانکاران در رده های بعدی قرار می گیرد0 نمره ارزیابی حدود (55.59) است که نزدیک ولی بالاتر از نمره میانگین نظری است.<br /> 6-برای ارزیابی عملکرد آبفا در زمینه حوادث غیرمترقبه بیشترین نمره را آموزش و مهارت های پرسنل شرکت آبفا برای مواجهه با حوادث غیر مترقبه و کمترین نمره مربوط به عملکرد شرکت آبفا در زمینه آموزش به شهروندان برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه است. نمره ارزیابی حدود (55.59) است که بالاتر از نمره میانگین نظری است.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir