بررسی میزان رضایت مراجعین شرکت آبفای غرب استان تهران(کد:2/275)
کارفرمایی
مراجعین شرکت آبفا
<p style="text-align: center"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی میزان رضایت مراجعین شرکت آبفای غرب استان تهران</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این تحقیق معطوف به ارزیابی عملکرد شرکت آبفا از نگاه مراجعین بود. این تحقیق بر آن است میزان رضایت مراجعین به شرکت آبفا را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.سئوال اصلی تحقیق این است که آیا مراجعین به این شرکت از خدمات ارائه شده راضی اند؟<br /> نتیجه اصلی&nbsp; که از این تحقیق منتج می شود این است که میزان رضایت از خدمات تقریبا&quot; در همه موارد متوسط به بالا است. میزان رضایت کلی میانگینی معادل 59.29 و انحراف معیار 22.8 به دست آمده است. در واقع نیمی از پاسخگویان میزان رضایت کمتر از 64.7 و نیمی دیگر میزان رضایت بیشتر از این میزان را کسب نمودند. در مقایسه شهرها نیز ماهدشت با میانگین 82.8 بیشترین میزان رضایت و مهرشهر با میزان 47.17 کمترین میزان را در بین شهرها کسب نموده اند. همچنین نتایج نشان می دهد 23درصد از پاسخگویان مشکلات حادی را در انجام امور خود در شرکت احساس نمودند و در مقابل 77درصد مشکل خاصی را احساس نکردند. در نمره دهی به شرکت از طرف افراد جهت میزان رضایت از عملکرد از نمره 1-20، حدود 12.2درصد نمره کمتر از 5 ، حدود 13.6درصد نمره 6-10 ، حدود 35.1درصد نمره 11- 15 و حدود 39.1درصد نمره 16-20 را داده اند.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir