بررسی دیدگاه شهرو دان تهرانی در خصوص کشورهای تأثیرگذار بر تحولات جهانی(کد: 346)
خویش فرمایی
شهروندان بالای 18سال تهران
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی دیدگاه شهرو دان تهرانی در خصوص کشورهای تأثیرگذار بر تحولات جهانی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این پژوهش در فروردین 87 با موضوع &laquo;بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی در خصوص کشورهای تأثیرگذار بر تحولات جهانی&raquo; به صورت تلفنی در سطح شهر تهران انجام شد. جامعۀ آماری این طرح کلیۀ شهروندان 18 سال به بالای تهرانی از کلیه گروه&zwnj;ها و اقشار اجتماعی مناطق 22 گانۀ تهران را دربر می&zwnj;گیرد وحجم نمونۀ این طرح 592 نفر می&zwnj;باشد که با روش نمونه&zwnj;گیری تصادفی از میان مشترکان تهرانی دارای تلفن ثابت نسبت به انتخاب نمونه&zwnj;ها اقدام گردید.<br /> در مجموع 5/39 درصد پاسخگویان مرد و 5/60 درصد زن هستند. میانگین سنی جمعیت نمونه نیز برابر با 1/37 سال هستند. <br /> یافته ها حاکی از آن است که حدود 5/60 درصد پاسخگویان آمریکا را بزرگ ترین تهدید برای صلح جهانی دانسته&zwnj;اند. پس از آمریکا کشورهای اسرائیل (حدود 5/12 درصد)، ایران (حدود 8/6 درصد) و روسیه (حدود 1 درصد) قرار داشته&zwnj;اند. همین طور مهم ترین تهدیدات برای خاورمیانه به ترتیب کشورهای زیر بوده&zwnj;اند: آمریکا (6/53 درصد)، اسرائیل (8/20 درصد)، ایران (9/4 درصد)، انگلستان (9/3 درصد)، عراق (4/3 درصد) در این زمینه رتبه خطرناک&zwnj;ترین کشورها برای امنیت ایران عبارتند از: آمریکا (65.9درصد)، اسرائیل (13.8درصد)، انگلستان (6.6درصد)، ایران (4.2 درصد)، روسیه (2 درصد)، عربستان (1.8) و عراق (1.8درصد). بر اساس یافته&zwnj;های تحقیق 8/13 درصد از پاسخگویان اظهار داشته&zwnj;اند که روسیه می&zwnj;تواند بهترین هم پیمان و تأمین کننده منافع ایران باشد. همچنین، &nbsp; 3/9 درصد نیز آمریکا را در این مورد بهترین گزینه دانسته&zwnj;اند که پس از روسیه بیشترین فراوانی مربوط به این مورد است. در عین حال، 1/8 درصد، عربستان و نیز 9/7 درصد سوریه را بهترین کشور برای هم پیمانی و تأمین منافع ایران می&zwnj;دانند. <br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir