نظرسنجی نگرش‌های دینی از سال 1353 تا 1386 (کد:314)
خویش فرمایی
تحلیل ثانویه هشت پیمایش ملی
تحلیل ثانویه هشت پیمایش ملی
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">نظرسنجی نگرش&zwnj;های دینی&nbsp; از سال 1353 تا 1386</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">&bull;&nbsp;روند تغییرات میزان اهمیت خدا در زندگی:&nbsp; از سال 1380 تا 1384 روند کاهش نسبی اهمیت خدا در زندگی را داشتیم. به این شکل که در سال 1380 حدود 94.2 درصد، سال 1382 حدود 93.7 درصد و سال 1384 نیز 89.5 درصد بیان داشتند که اهمیت خدا خیلی مهم است.<br /> &bull;&nbsp;شرکت در نماز جماعت: از سال1353 تا سال 1386 روند شرکت در نماز جماعتٍ مسجد مختلف بوده و در دوره&not;های مختلف زمانی کم و زیاد گشته است. به این صورت که ابتدا با یک حضور تقریباً خوب مواجه بودیم، ولی به مرور روند کاهش حضور را تا سال 1382 (13.9درصد) داشتیم، اما بعد از آن و تا سال1384 (35.1 درصد) یک افزایش ناگهانی را در حضور نماز جماعت دیدیم که این مساله مجددا&quot; در نظرسنجی 1386 (26 درصد) رو به کاهش نهاد.<br /> &bull;&nbsp;روند تغییرات در ادای مرتب نماز یومیه: از سال 1353 (83درصد) تا سال&nbsp; 1379 (87.5 درصد) روند افزایشی در تعداد افرادی که مرتب نماز&nbsp; می&not;خواندند وجود دارد اما از سال 1382 (69.5 درصد) تا&nbsp; 1384 (73.7 درصد) با روند کاهش در نماز خواندن افراد جامعه روبرو بودیم، ولی در سال 1386 (83.3 درصد) این روند سیر صعودی پیدا کرده و افزایش یافت.<br /> &bull;&nbsp;روند تغییرات در میزان روزه گرفتن در ماه رمضان: از سال 1353 (79 درصد) تا سال 1382 (58.8 درصد ) روندکاهشی در تعداد افرادی که در ماه رمضان روزه می گرفتند وجود دارد. اما در سال 1386 (80.1 درصد) با روند افزایشی در روزه گرفتن افراد جامعه روبرو می باشیم. <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; روند تغییرات در باورهای دینی: در سال 1379 حدود 99.4 درصد به خدا اعتقاد داشتند که میزان آن در سال 1384 به 99.1 درصد رسیده است، یا در سال 1379 حدود 97.6 درصد به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند که این میزان در سال 1384 به 94.2 درصد تقلیل یافته است. اما در سال 1379 حدود 94.5 درصد پاسخگویان اذعان کردند که به روح اعتقاد دارند که این میزان با روند افزایشی در سال 1384 روبرو بوده و به 95.7 درصد رسیده است. همچنین در سال 1379 حدود 93.5 درصد به وجود جهنم و 94.5 درصد به وجود بهشت اعتقاد داشتند که در سال 1384 به ترتیب به 92.5 درصد و 93.1 درصد رسیده است.&nbsp; <br /> &bull;&nbsp;روند تغییرات در اعتقاد به جدایی دین و سیاست: از سال 1385 تا 1386 تغییراتی در نگرش افراد درباره جدایی دین از سیاست رخ داده است. هرچند میزان تغییر پایین است ولی وجود تغییر اثبات شده است. در سال 13885 حدود 44.3 درصد با جدایی دین از سیاست موافقت زیادی داشتند، اما در سال 1386 این میزان به حدود 45.9 درصد رسیده است.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir