ارزيابي شهروندان تهرانی از عملكرد دولت آقاي احمدي‌نژاد (کد:6/310)
خویش فرمایی
شهروندان تهرانی15 سال به بالا
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">ارزيابي شهروندان تهرانی از عملكرد دولت آقاي احمدي&zwnj;نژاد</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این نظرسنجی معطوف ارزيابي شهروندان از عملكرد دولت آقاي احمدي&zwnj;نژاد است. در مورد عملكرد دولت چند مورد بسیار اساسی بوده است از جمله:<br /> &bull;&nbsp;در مورد مسأله مسکن :80 درصد پاسخگويان معتقدند توانايي دولت در كنترل گراني مسكن كم و خيلي كم، 9/11 درصد پاسخگويان، اين توانايي را زياد و خيلي زياد ارزيابي می&not;کنند. 4/23 درصد پاسخگويان دولت را عامل اصلي گراني مسكن مي&zwnj;دانند.<br /> &bull;&nbsp;در مورد سفرهاي استاني رييس جمهور: 2/33 درصد پاسخگويان اين سفرها را در حد زياد و خيلي زياد، 8/32 درصد در حد كم و خيلي كم مفيد دانسته&zwnj;اند. در مجموع 1/34 درصد پاسخگويان آغاز دوباره سفرهاي استاني رئيس جمهور را ضروري مي&zwnj;دانند. در مقابل، 1/38 درصد پاسخگويان ضرورت آغاز دور دوم اين سفرها را كم ارزيابي كرده&zwnj;اند.<br /> &bull;&nbsp;در مورد محبوبيت آقاي احمدي&zwnj;نژاد: در مجموع، 3/42 درصد از پاسخگويان محبوبيت آقاي احمدي&zwnj;نژاد را زياد و 6/29 درصد محبوبيت ايشان را كم مي&zwnj;دانند.<br /> &bull;&nbsp;در مورد تحقق عدالت اجتماعي: 3/39 درصد پاسخگويان،&zwnj; دولت را در تحقق عدالت اجتماعي موفق و كاملاً موفق مي&zwnj;دانند. اين در حالي است كه 1/41 درصد نيز دولت را در اين زمينه ناموفق و كاملاً ناموفق ارزيابي كرده&zwnj;اند. <br /> &bull;&nbsp;در مورد&nbsp;كنترل گراني و تورم : 8/10 درصد از پاسخگويان دولت در زمينه مهار گراني و تورم را موفق و يا كاملاً موفق، 8/76 درصد&nbsp; دیگر ناموفق و كاملاً ناموفق مي&zwnj;دانند.<br /> &bull;&nbsp;در مورد&nbsp;تحقق آزادي&zwnj;هاي فردي و اجتماعي،&zwnj; 3/33 درصد پاسخگويان دولت را در تحقق آزادي&zwnj;هاي فردي و اجتماعي موفق و كاملاً&zwnj; ناموفق و 9/39 درصد دیگر ناموفق و كاملاً &zwnj;ناموفق دانسته&zwnj;اند.<br /> &bull;&nbsp;در مورد سیاست خارجی، 4/49 درصد از پاسخگويان عملكرد دولت را در حوزه سياست خارجي موفق و كاملاً&zwnj; موفق و 9/28 درصد نمونه ناموفق و كاملاً ناموفق ارزيابي كرده&zwnj;اند.<br /> &bull;&nbsp;در مورد پيگيري اخبار سفر آقاي احمدي نژاد به نيويورك و سازمان ملل 8/66 درصد پاسخگويان اظهار داشته&zwnj;اند كه اخبار سفر آقاي احمدي&zwnj;نژاد به نيويورك و سازمان ملل را پيگيري كرده&zwnj;اند. در مقابل، 0/29 درصد نيز اين اخبار را پيگيري نكرده&zwnj;اند.<br /> &bull;&nbsp; در ارزيابي سخنراني آقاي احمدي&zwnj;نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل، 6/36 درصد اين سخنراني را &laquo;موجب افزايش اعتبار بينالمللي ايران و پاسخي به اهانت آمريکا&raquo; دانسته&zwnj;اند. در مقابل، 5/12 درصد آن را &laquo;يک سخنراني عادي بدون هيچ پيامد مثبت و منفي خاص&raquo; و 6/11 درصد نيز اين سخنراني را &laquo;موجب موضعگيري منفي دولتها و ريانههاي غربي نسبت به کشورمان&raquo; ارزيابي كرده&zwnj;اند. 2/38 درصد نمونه نيز اظهار داشته&zwnj;اند كه در جريان محتوا،&zwnj; انعكاس خبري و نتايج آن نيستند.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir