یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
یکشنبه, 09 مهر,1402

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با مشارکت مرکز رصد بینا با هدف سنجش نگرش زائران ایرانی شرکت­‌کننده در پیاده­‌روی اربعین حسینی درباره نحوه برگزاری این رخداد، موج هفتم این نظرسنجی را در شهریورماه 1402 با تعداد نمونه 1002 نفر اجرا کرده است. جامعه آماری این نظرسنجی شامل تمامی افراد ایرانی شرکت‌کننده در پیادهروی اربعین سال 1402 است که از طریق مرزهای زمینی مهران،‌ شلمچه، چزابه و خسروی در بازه زمانی 8 تا 18 شهریور 1402 پس از شرکت در راهپیمایی اربعین وارد کشور شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی ایسپا؛ 21.7 درصد نمونه شامل زائرانی است که از طریق مرز چزابه وارد کشور شده‌اند، 23.4 درصد از طریق مرز شلمچه، 35.2 درصد مرز مهران و 19.8 درصد از مرز خسروی.

 60.2 درصد از افراد نمونه را مردان و 39.8 درصد را زنان تشکیل دادند. 22.3 درصد از افراد نمونه را افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال، 46.5 درصد را افراد بین ۳۰ تا ۴۹ سال و 31.2 درصد را افراد بالای ۵۰ سال تشکیل می‌دهد. 32.2 درصد از زائران شرکت‌کننده در راه‌پیمایی اربعین دارای تحصیلات دانشگاهی و 60.8 درصد فاقد تحصیلات دانشگاهی (دیپلم و پایین‌تر) هستند.

دیگر یافته‌های این نظرسنجی از این قرار است؛

 

30.5 درصد از زائران اربعین حسینی در سال جاری برای اولین‌بار در مراسم پیادهروی اربعین سال جاری شرکت کرده‌اند. 22.2 درصد آنها دو بار، 12.3 درصد سه بار و 34.4 درصد دیگر هم، چهار بار و بیش از آن در مراسم راهپیمایی اربعین حضور داشتند. 

 

طبق دادههای موج هفتم نظرسنجی پیاده­روی اربعین، 62.6 درصد از زائران برای رفتن به  مرز عراق از وسیله نقلیه شخصی خود یا همراهان استفاده کرده‌اند و 36.6 درصد نیز از طریق حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس، تاکسی) تا مرز عراق رفته‌اند. 58.8 درصد از زائرانی که با وسیله نقلیه شخصی خود یا همراهان تا مرز عراق رفته‌اند از وضعیت جای پارک خودرو رضایت بالایی داشته‌اند. 53.7 درصد از زائرانی که با حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس، تاکسی) تا مرز عراق رفته‌اند از سیستم حمل‌ونقل عمومی ایران برای رسیدن تا مرز خروج به میزان زیاد یا خیلی زیاد اظهار رضایت کرده‌اند. اما در خصوص وضعیت حمل‌ونقل داخل کشور عراق، 35.9 درصد زائران از وضعیت حمل‌ونقل در داخل کشور عراق یعنی از مرز تا شهرهای زیارتی و بالعکس به میزان زیادی رضایت داشتند و میزان رضایت 28.9 درصد آنها پایین بوده است.

 

در خصوص همراهان زائران، بیشترین درصد آنها (47.9 درصد) با اقوام و آشنایان در راهپیمایی اربعین شرکت کرده‌اند. 23 درصد با دوست و همکار، 17.6 درصد با همسر، 5.1 درصد به تنهایی، 3.5 درصد با فرزند و 2.9 درصد در قالب گروه‌های زیارتی در پیاده­روی اربعین شرکت داشته‌اند.

 

 از پاسخگویان درباره هدف خود از شرکت در راهپیمایی سوال شد. آنها میتوانستند به چند گزینه اشاره کنند. طبق دادهها، مهم‌ترین هدف زائران از شرکت در پیاده‌روی اربعین، زیارت امام حسین (علیهالسلام) در ایام اربعین بوده است که 72.7 درصد به آن اشاره کرده‌اند. همچنین 44.7 درصد هدف خود را زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی، 42.9 درصد مشارکت در نمایش عظمت پیاده‌روی اربعین و قدرت شیعه، 23 درصد کسب ثواب و شفاعت، 22.7 درصد عمل به وظیفه دینی و شرعی، 18.6 درصد همراهی و هم‌قدمی با عاشقان امام حسین (علیه‌السلام) و 15.3 درصد هدف خود را ادای نذر یا طلب حاجت عنوان کرده‌اند.

 

داده‌های مربوط به ساماندهی زائرین در عراق و میهماننوازی مردم این کشور حاکی از این است که 62 درصد از زائران ایرانی، ساماندهی زائرین در کشور عراق را خوب یا خیلی خوب ارزیابی کرده‌اند. 93.2 درصد آنها گفتهاند میهماننوازی و پذیرایی مردم عراق خوب بوده است. گفتنی است زائران امسال با میانگین 90 از 100 نسبت به سال‌های 1398و 1401 ارزیابی مثبت‌تری از میهمان‌نوازی و پذیرایی مردم عراق داشته‌اند. در خصوص مکان استراحت، 57.2 درصد زائران برای استراحت از «موکب‌ها»، 19.1 درصد از «خانه‌های مردم عراق» و 13.1 درصد از «حسینیه و نمازخانه­‌ها» استفاده کرده‌اند.

 

 طبق داده‌های نظرسنجی، بیش از 87 درصد زائران، عملکرد نیروهای دولتی را در خصوص سرعت عمل و ساماندهی مرزها هنگام خروج و سرعت عمل و ساماندهی مرز هنگام ورود را خوب ارزیابی کرده‌­اند. همچنین 77.4 درصد از زائران، ایستگاه‌های صلواتی دولتی و 79.4 درصد خدمات درمانی اورژانس و هلال‌احمر را خوب ارزیابی کرده‌اند.

 

یافتههای موج هفتم نظرسنجی در موضوع «امنیت در عراق» نشان داد که 94.8 درصد زائران گفتهاند در طول مسیر راهپیمایی احساس امنیت داشته‌اند. 80 درصد زائران با این دیدگاه که «امنیت مراسم پیاده‌روی اربعین بیش از همه حاصل مدیریت ایرانی‌ها است» موافق بودند.

 

در این نظرسنجی از زائران سوال شده  چه مسائل و مشکلاتی را در مسیر راهپیمایی مشاهده کرده‌اند؟ 89.3 درصد از آنها رها کردن زباله در معابر را در طول مسیر راهپیمایی مشاهده کرده‌اند. همچنین 42.3 درصد گدایی و تکدی‌گری از زائران، و 13.3 درصد بدحجابی زنان را در طول راهپیمایی دیده بوده‌­اند.

 

بر اساس نتایج نظرسنجی، «مسائل بهداشتی در کشور عراق» با 43.2 درصد و «حمل‌ونقل در داخل عراق» با 34.4 درصد مهم‌ترین مشکلات سفر از دیدگاه زائران بوده است. همچنین 26.3 درصد «مسائل مالی مانند گران‌بودن سفر» را مشکل مهمی دانسته‌اند. در مراتب بعدی «عدم آشنایی به زبان عربی» با 21.1 درصد، «مسائل شخصی مانند بیماری، خستگی و...» با 15.4 درصد، «محل اسکان در کشور عراق» با 13.4 درصد، «حمل‌ونقل در داخل کشور» با 12.7 درصد، «دریافت ارز (دینار)» با 4.5 درصد، «وضعیت تغذیه در کشور عراق» با 4.1 درصد، «مسائل مربوط به مرز هنگام ورود» با 3.2 درصد، «مسائل مربوط به مرز هنگام خروج» با 3 درصد و «دریافت گذرنامه» با 2.6 درصد از دیگر مشکلات زائران بوده است. 12.6 درصد به سایر موارد اشاره کرده‌اند. پاسخگویان در این سوال امکان انتخاب چند گزینه را داشتند.

یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
یافته‌های نظرسنجی ایسپا درباره پیاده روی اربعین در سال 1402 منتشر شد
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir