سنجش نگرش مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری 1400 (موج ششم)
سنجش نگرش مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری 1400 (موج ششم)
دوشنبه, 03 خرداد,1400

به گزارش روابط عمومی ایسپا، ششمین موج از نظرسنجی‌های انتخاباتی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در روزهای ۲۷ تا ۳0 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی انجام شده است. اطلاعات این نظرسنجی با رعایت اصول علمی و با در نظر گرفتن جمعیت کل کشور (اعم از مناطق شهری و روستایی) با تعداد نمونه ۱۵۶۴ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی گردآوری شده است. نظرسنجی‌های انتخاباتی پیشین ایسپا به ترتیب در شهریور، آذر و بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، فروردین و نیز روزهای ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به انجام رسیده‌اند.

 

مشخصات پاسخگویان

۵۱.۲ درصد پاسخگویان این نظرسنجی را مردان و ۴۸.۸ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. ۲۶ درصد در بازه سنی 29-18 سال، ۴۸.۹ درصد در سنین 49-30 سال و ۲۵ درصد در سنین 50 سال و بالاتر از آن بوده‌اند. 6۲.1 درصد پاسخگویان میزان تحصیلات خود را غیردانشگاهی و ۳۷.2 درصد دانشگاهی اعلام کرده‌اند. ۷۳.۲ درصد پاسخگویان را افراد متأهل و ۲۱.۷ درصد آنها را افراد مجرد تشکیل داده‌اند. ۳۹.۲ درصد پاسخگویان این نظرسنجی در مراکز استان‌ها، ۳۶.۴ درصد در سایر شهرها و ۲۴.۴ درصد در روستاها سکونت داشته‌اند. نرخ پاسخ در طرح حاضر 6۲ درصد بوده است. این میزان نشان می‌دهد از هر 100 نفر ۶۲ نفر به درخواست پرسشگران برای مصاحبه پاسخ مثبت داده‌اند. 

 

اطلاع مردم از زمان انتخابات ریاست جمهوری 1400

به منظور سنجش میزان توجه شهروندان به موضوع انتخابات از آن‌ها پرسیده شده «همان طور که می‌دانید امسال قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شود. آیا می‌دانید این انتخابات در چه ماهی برگزار خواهد شد؟» ۷۰.۳ درصد شهروندان از زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو اطلاع داشته‌اند؛ در مقابل ۲۹.۷ درصد پاسخگویان یا نمی‌دانسته‌اند این انتخابات در چه ماهی برگزار می‌شود یا به ماه‌های دیگری غیر از خردادماه اشاره کرده‌اند. نتایج از افزایش تدریجی آگاهی شهروندان از زمان برگزاری انتخابات در پایان اردیبهشت‌ماه حکایت دارد.

 

 

 

پیگیری اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری

از پاسخگویان پرسیده شده است «در روزهای اخیر، عده‌ای از چهره‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری امسال کاندیدا شده‌اند، شما تا چه حد اخبار مربوط به ثبت نام این چهره‌ها را پیگیری کردید؟». 3۶.۴ درصد پاسخگویان گفته‌اند اصلاً اخبار ثبت‌نام کاندیداها را دنبال نمی‌کنند، 23.۷ درصد کمی و ۲۶.۶ درصد تاحدی پیگیر اخبار ثبت‌نام کاندیداها هستند. افرادی که در حد زیاد اخبار مربوط به انتخابات را پیگیری می‌کنند ۱۳.۳ درصد پاسخگویان را تشکیل می‌دهند.

 

 

 

در پرسشی از پاسخگویان خواسته شده است بگویند که به طور کلی اخبار مربوط به انتخابات را بیشتر از چه طریقی پیگیری می‌کنند. در این سؤال پاسخگویان امکان انتخاب یک گزینه را داشته¬اند. مطابق با نتایج به دست آمده از بین افرادی که اخبار مربوط به انتخابات را دنبال می‌کنند، 52.6 درصد از طریق صداوسیما و 36.8 درصد از طریق فضای مجازی اخبار مربوط به انتخابات را دنبال می‌کنند (در واقع این نسبت بر حسب کل پاسخگویان 39.9 درصد برای صدا و سیما و 27.9 درصد برای فضای مجازی است). همچنین 5.5 درصد از افرادی که اخبار مربوط به انتخابات را دنبال می‌کنند گفته‌اند از طریق گفتگو با دوستان و آشنایان و 3.5 درصد از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای این اخبار را پیگیری می‌کنند. 32.2 درصد افراد گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال که پیگیر اخبار انتخابات هستند از طریق صداوسیما این کار را انجام می‌دهند؛ این میزان در بین گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال 49.7 درصد و در میان گروه سنی ۵۰ سال به بالا 78.2 درصد است. 57.3 درصد ۱۸ تا ۱۹ ساله‌ها، 39.2 درصد ۳۰ تا ۴۹ ساله‌ها و 13 درصد افراد ۵۰ سال به بالا بیشتر از فضای مجازی برای پیگیری اخبار انتخاباتی استفاده می‌کنند. 62.5 درصد افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و 38 درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی که اخبار انتخابات را دنبال می‌کنند، برای پیگیری این اخبار بیشتر به صداوسیما مراجعه می‌کنند. 52.1 درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و 26.9 درصد افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی فضای مجازی را به عنوان مهم‌ترین منبع کسب اخبار انتخاباتی اعلام کرده‌اند.

 

 

 

میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

از شهروندان پرسیده شده است «انتخابات ریاست جمهوری حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. شما برای شرکت در این انتخابات چه تصمیمی گرفته‌اید؟». 43.۷ درصد کل پاسخگویان گفته¬اند قطعاً در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد و ۹.۳ درصد گفته¬اند به احتمال زیاد شرکت خواهند کرد. 

در برآورد میزان واقعی مشارکت در انتخابات متغیرهای متعددی از جمله محافظه‌کاری برخی از پاسخگویان در نظرسنجی تلفنی، تعداد پاسخگویانی که با پرسشگران همکاری نمی‌کنند و نسبت تقریبی مشارکت کسانی که گفته‌اند احتمالاً در انتخابات شرکت خواهند کرد مؤثر است؛ ایسپا با در نظر گرفتن تمامی این متغیرها در هر مقطع زمانی برآوردی از میزان مشارکت ارایه می‌کنند. براین‌اساس برآورد ایسپا از میزان مشارکت در انتخابات در پایان اردیبهشت‌ماه ۴۳ درصد است. 

 

تمایل به مشارکت قطعی در انتخابات در مراکز استان‌ها ۳۴.۳ درصد، در سایر شهرها ۴۶.۹ درصد و در روستاها ۵۴.۴ درصد است. ۳۷.۲ درصد پاسخگویان در گروه سنی 18 تا 29 سال، ۴۰.۲ درصد در گروه سنی 30 تا 49 سال و 5۷.۳ درصد پاسخگویان در گروه سنی 50 سال به بالا تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 دارند. 46.۲ درصد افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و 3۹.6 درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات گرفته‌اند. ۵۹.۷ درصد کسانی که گرایش سیاسی خود را به اصول‌گرایان نزدیک دانسته‌اند، ۴۰.۴ درصد افرادی که گرایش سیاسی خود را به اصلاح‌طلبان نزدیک دانسته‌اند، ۳۸.۶ درصد کسانی که نه خود را اصلاح‌طلب می‌دانند نه اصول‌گرا و ۴۹.۶ درصد کسانی که گفته‌اند نمی‌دانند گرایش سیاسی نزدیک به اصول‌گرایان یا اصلاح‌طلبان دارند، تصمیم دارند قطعاً در انتخابات شرکت کنند. 

 

 

توانایی نامزدهای انتخاباتی در حل مسائل کشور

از کسانی که اخبار مربوط به ثبت نام نامزدهای انتخابات را پیگیری کرده‌اند پرسیده شده است «فکر می‌کنید در بین کاندیداهایی که ثبت نام کرده‌اند، فردی یا افرادی باشند که بتوانند مسائل کشور را حل کنند؟» ۵۱.۵ درصد به این پرسش پاسخ مثبت داده‌اند، ۳۲.۴ درصد گفته‌اند در میان افرادی که ثبت نام کرده‌اند کسی نیست که بتواند مسائل کشور را حل کند و ۱۶.۱ درصد در پاسخ به این سؤال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. از بین کسانی که فکر می‌کنند در بین کاندیداها افرادی هستند که قادر به حل مشکلات کشور باشند، 80.5 درصد گفته‌اند قطعاً یا به احتمال زیاد در انتخابات شرکت خواهند کرد. 

 

 

 

احتمال تغییر نظر پاسخگویان در رأی دادن به نامزد مورد نظر

از پاسخگویان (کسانی که گفته‌اند قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند یا هنوز تصمیم نگرفته‌اند) پرسیده شد «تا چه اندازه ممکن است تصمیم خود در رای به کاندیدای مورد نظرتان را تغییر دهید؟». ۴۱.۱ درصد گفته‌اند به هیچ وجه نظرشان را تغییر نخواهند داد، ۳۶ درصد ممکن است نظرشان را تغییر دهند، ۱۴.۷ درصد گفته‌اند «نمی‌دانم» و ۷.۹ درصد به این سؤال پاسخ نداده‌اند. 

 

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir