مروری بر یافته¬ها و نتایج طرح‌های نظرسنجی‌ای سهمیه‌بندی بنزین در کشور( کد:313)
خویش فرمایی
سه طرح انجام شده در اردیبهشت،شهریور و آبان ماه
کلیه شهروندان 15 سال به بالای تهران
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">مروری بر یافته&not;ها و نتایج طرح&zwnj;های نظرسنجی&zwnj;ای سهمیه&zwnj;بندی بنزین در کشور</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این گزارش بر اساس جمع&zwnj;بندی یافته&zwnj;های حاصل از نظرسنجی&zwnj;های پیشین انجام شده در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) و به طور خاص سه طرح انجام شده در اردیبهشت، شهریور و آبان ماه 86&nbsp; تهیه شده است. نظرسنجی اردیبهشت 86؛ پیش از اجرای طرح سهمیه&zwnj;بندی بنزین در مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شده و جمعیت آماری آن شامل کلیه شهروندان 15 سال به بالای تهران بوده است. نظرسنجی شهریور 86&nbsp; یک پژوهش مختص بررسی نظرات مردم در مورد سهمیه&zwnj;بندی در میان شهروندان 7 شهر کشور (تهران، اهواز، ایلام، یزد، تبریز، زاهدان و مشهد) با حجم نمونه 1997 نفر اجرا شده است. جدیدترین نظرسنجی نیز مربوط به آبان 86 بوده که بازهم در میان شهروندان بالای 15 سال ساکن مناطق 22 گانه تهران اجرا شده است.<br /> مهمترین یافته&not;های پژوهش بدین شرح می&not;باشد:<br /> &bull;&nbsp;میانگین مصرف لیتر بنزین قبل از سهمیه&zwnj;بندی در اردیبهشت 86 بر اساس میانگین حسابی محاسبه شده (8/11 درصد)، میانگین مصرف لیتر بنزین بعد از سهمیه&zwnj;بندی در شهریور86 (8 درصد) این میزان در نظرسنجی آبان 86 نیز تغییر محسوسی نداشته و به عدد 05/8&nbsp; درصد&nbsp; رسیده است.<br /> &bull;&nbsp;بر اساس یافته&zwnj;های طرح اجرا شده در اردیبهشت ماه 1386 در رابطه با سهمیه&zwnj;بندی بنزین به صورت ماهانه 100 لیتر (حدوداً 3 لیتر در روز)، 38.4 درصد سهمیه روزانه حدود 3 لیتر بنزین را &laquo;خیلی کم&raquo;، 34.5 درصد &laquo;کم&raquo; می&zwnj;دانند این در حالی است که تنها 21.5 درصد&nbsp; از پاسخگویان میزان سهمیه بنزین ماهانه را &laquo;مناسب&raquo; و 1.2 درصد &laquo;کاملاً مناسب&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. همچنین، طبق یافته&zwnj;های طرح پژوهشی اجرا شده در شهریور 86، 8/32 درصد از کل پاسخگویان گفته&zwnj;اند سهمیه در نظر گرفته شده بسیار ناچیز (خیلی کم) است، 8/40 درصد نیز آنرا کم دانسته&zwnj;اند. <br /> &bull;&nbsp;بر اساس یافته&zwnj;های به دست آمده در طرح اردیبهشت 86 در رابطه با کاهش ترافیک، 39.5 درصد از پاسخگویان میزان تاثیر سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قیمت بنزین بر کاهش ترافیک را &laquo;خیلی زیاد و زیاد&raquo;، 5.4 درصد &laquo;تا حدودی&raquo; و در مقابل 51.9 درصد &laquo;کم و خیلی کم&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. همچنین بر اساس نتایج پژوهش شهریور 86،&nbsp; 38 درصد تأثیر سهمیه&zwnj;بندی بر کاهش ترافیک را، خیلی کم و کم دانسته&zwnj;اند. اما 41.5 درصد گفته&zwnj;اند این طرح، تأثیر زیادو خیلی زیادی بر کاهش ترافیک داشته است. <br /> &bull;&nbsp;بر اساس یافته&not;های شهریور 1386 در رابطه با کاهش آلودگی هوا، 45.3 درصد از پاسخگویان میزان تاثیر سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قیمت بنزین را بر افزایش تورم و گرانی &laquo;زیاد و خیلی زیاد&raquo;، 7.4 درصد &laquo;تا حدودی&raquo;،45.1 درصد &laquo;کم و خیلی کم&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. در مقابل، بر اساس یافته&zwnj;های طرح شهریور 86، 3/31 درصد تأثیر کمی برای سهمیه&zwnj;بندی در کاهش آلودگی هوا قائل هستند و 1/42 درصد تأثیر زیادی برای آن در نظر می&zwnj;گیرند. تعداد قابل توجهی از پاسخگویان (24 درصد) هم، تأثیر آن را نه کم و نه زیاد، بلکه بینابین می&zwnj;بینند.<br /> &bull;&nbsp;بر اساس نتایج به دست آمده در اردیبهشت 86 در رابطه با تاثیر سهمیه&zwnj;بندی بر افزایش کرایه&zwnj;ها، 86.9 درصد از پاسخگویان میزان تاثیر سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قیمت بنزین را بر افزایش کرایه&zwnj;ها &laquo;زیاد و خیلی زیاد&raquo;، 2.1 درصد &laquo;تاحدودی&raquo;، 7.6 درصد &laquo;کم و خیلی کم&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. در مقایسه با نتایج اردیبهشت 86، بر اساس یافته&zwnj;های حاصل از نظرسنجی انجام شده در شهریور 86، 9/70 درصد تأثیر سهمیه&zwnj;بندی بر افزایش نرخ کرایه&zwnj;ها را تأیید کرده&zwnj;اند و در مقابل 8/10 درصد تأثیر طرح سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قیمت بنزین را بر افزایش قیمت کرایه&zwnj;ها، کم دانسته&zwnj;اند.<br /> &bull;&nbsp;طبق یافته&zwnj;های حاصل از نظرسنجی انجام شده در اردیبهشت 86، در رابطه با کاهش مصرف بنزین، 42.5 درصد از پاسخگویان میزان تاثیر سهمیه&zwnj;بندی و افزایش قیمت بنزین را بر کاهش مصرف بنزین &laquo;زیاد و خیلی زیاد&raquo;، 8.2&nbsp; درصد &laquo;تاحدودی&raquo; و 45 درصد &laquo;کم و خیلی کم&raquo; ارزیابی نموده&zwnj;اند. همچنین طبق یافته&zwnj;های حاصل آمده در شهریور86، 2/53 درصد گفته&zwnj;اند تأثیر خیلی زیاد و زیاد سهمیه&zwnj;بندی بر کاهش مصرف قابل مشاهده است و در مقابل 23 درصد این تأثیر را ملموس ندانسته&zwnj;اند که از بین آنها 7/8 درصد حتی این تأثیر را خیلی کم عنوان کرده&zwnj;اند.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir