نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات بازار و افکار عمومی ایپسوس و مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در 27 کشور جهان؛ از هر 4 شهروند 16 تا 74 سال، 3 نفر اعلام کرده است که از واکسن کووید-19 در صورت در دسترس بودن، استفاده خواهد کرد
نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات بازار و افکار عمومی ایپسوس و مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در 27 کشور جهان؛ از هر 4 شهروند 16 تا 74 سال، 3 نفر اعلام کرده است که از واکسن کووید-19 در صورت در دسترس بودن، استفاده خواهد کرد
شنبه, 15 شهریور,1399

منتشر شده در وبسایت مرکز تحقیقات ایپسوس

 

مرکز تحقیقات بازار و افکار عمومی ایپسوس به سفارش مجمع جهانی اقتصاد در آگوست 2020 از 27 کشور در جهان (فرانسه، مالزی، کره جنوبی، چین، هند، افریقای جنوبی، لهستان، روسیه، مجارستان، کره جنوبی، ترکیه، هلند، اسپانیا، انگلستان، عربستان سعودی، استرالیا، برزیل، آلمان، امریکا، شیلی، آرژانتین و ...) با جامعه آماری افراد 16 تا 74 سال و اندازه نمونه 19519 طرح نظرسنجی با موضوع «نگرش جهانی نسبت به واکسن کووید-19» اجرا کرده است. 

ایپسوس از پاسخگویان پرسیده است: «اگر واکسن ویروس کرونا در دسترس قرار گیرد، از آن استفاده خواهید کرد؟»

نتایج نشان می دهد، 74 درصد شهروندان در 27 کشور جهان به آن پاسخ مثبت دادند و با زدن واکسن کرونا موافق هستند. 26 درصد نیز مخالف استفاده از واکسن کرونا هستند. شهروندان در کشور چین با 97 درصد بیشترین موافقت و پاسخگویان در کشور روسیه با 54 درصد کمترین تمایل را برای استفاده از واکسن ویروس کرونا دارند. 

26 درصد از افراد (تقریبا 5000 نفر) مخالف استفاده از واکسن کرونا هستند. از این افراد دلایل عدم استفاده از واکسن کرونا پرسیده شد. نتایج نشان می دهد، نگرانی از عوارض جانبی واکسن کرونا با 56 درصد، تردید نسبت به اثربخشی واکسن کرونا با 29 درصد، عدم نگرانی و ترس از ویروس کرونا با 19 درصد، مخالفت با واکسیناسیون به طور عمومی با 17 درصد، نداشتن وقت کافی برای زدن واکسن با 3 درصد و سایر عوامل با 16 درصد عمده ترین عوامل و دلایل مخالفت با واکسیناسیون از سوی شهروندان در 27 کشور بیان شده است. شایان ذکر است این سوال چندپاسخی بوده و شهروندان امکان انتخاب بیش از یک گزینه را داشتند.  

در سوال دیگری از شهروندان پرسیده شد: «چقدر با این جمله موافق یا مخالف هستید؟ واکسن کرونا احتمالا تا آخر سال 2020 میلادی در دسترس خواهد بود» 

نتایج نشان می دهد، 59 درصد از شهروندان در سطح جهانی مخالفند که واکسن کرونا تا آخر سال 2020 میلادی در دسترس عموم باشد. شهروندان در کشور