حزب، ایدئولوژی و نژاد در طرفداری از ترامپ نقش اساسی دارند.
حزب، ایدئولوژی و نژاد در طرفداری از ترامپ نقش اساسی دارند.
سه شنبه, 22 اسفند,1396

سرویس ترجمه ایسپا: 

حزب، ایدئولوژی و نژاد در طرفداری از ترامپ نقش اساسی دارند.

طرفداری از دونالد ترامپ توسط آمریکا‌یی‌ها؛  دموکرات‌ها: 7%        و   جمهوری‌خواهان: 81%

مطالب برجستۀ مقاله:

-        مانند سایر رئیس‌جمهوران، طرفداری از ترامپ در درجۀ اول توسط حزب صورت گرفت.

-        نژاد، قومیت و ایدئولوژی نیز نقش پررنگی در شکل‌گیریِ عقاید دارد.

-        جنسیت و وضعیت تأهل اثر کمتری بر طرفداری از ترامپ دارد.

باوجود سبکِ غیرمتعارفِ ترامپ، ارزیابی آمریکایی‌ها از عملکردِ وی به‌عنوان رئیس‌جمهور، عمدتاً بر مبنای همان شکاف‌های اجتماعی است که مدت‌هاست عقاید آمریکائی‌ها را تقسیم کرده؛ به‌ویژه وابستگی به حزب. علاوه بر این، ایدئولوژی سیاسیِ آمریکائی‌ها و هویت نژادی -  قومیِ آنها نیز فاکتورهای مهمی در طرفداری از رئیس‌جمهور هستند.

درخصوص اثرگذاری برخی ویژگی‌ها جمعیت‌شناسی و عقیدتی بر حمایت از عملکردِ کاریِ دونالد ترامپ، مشاهده شده است که ایدئولوژی و نژاد و قومیت اثرگذاریِ متوسط و ویژگی‌هایی چون جنسیت، تراکم جمعیتِ محل زندگیِ فرد، تعصب مذهبی، وضعیت تأهل، سن و تحصیلات عالی نقش ضعیفی را داشته‌اند.

این نتایج مبتنی بر تحلیل‌های آماری چندمتغیره است که ارتباط میان متغیرهای کلیدی و طرفداری از رئیس‌جمهور ، بر اساس 28947 مصاحبه که در دسامبر 2017 توسط مؤسسۀ گالوپ انجام شده، را می‌سنجد. اگرچه تمرکز این تحلیل بر دو ماه آخر سال است، اما آزمودنِ دورۀ طولانی‌تر به دو دلیل نتایجی مشابه خواهد داشت: طرفداری از ترامپ در طول سال 2017 تقریباً یکنواخت بود، و در همان حدی که تغییر کرده نیز، تغییراتِ آن در میانِ زیرگروه‌ها عمدتاً به شیوه‌های مشابه بوده است.

در شرایطی‌ که طرفداری از رئیس جمهور با هویت حزبی، نژاد، ایدئولوژیِ، جنسیت و سایر فاکتورها تغییر می‌کند، مدلِ چندمتغیره می‌تواند مشخص کند که آیا اختلافاتِ قابل مشاهده عمدتاً مبتنی بر رابطۀ میان این متغیرها با هویت حزبی هستند، یا اینکه برخی از آنها اثراتی فراتر از حزب دارند.

مواردی‌که رابطۀ قوی یا متوسط با طرفداری از عملکرد رئیس‌جمهور دارند برای ارزیابیِ احتمالِ اینکه فرد عملکرد ترامپ را مثبت ارزیابی کند، ضروری هستند. برای نمونه، دانستنِ صِرفِ تعلقِ حزبی می‌تواند نمره‌ای که فرد برای طرفداری از ترامپ می‌دهد را تا بیش از 80% به‌درستی پیش‌بینی کند. در مورد ایدئولوژیِ سیاسی نیز می‌تواند حدود سه‌چهارمِ موارد را پیش‌بینی کند. هویت نژادی- قومیتی نیز قدرتِ پیش‌بینیِ مهمی را فراهم می‌کند.

مقوله‌هایی که ارتباط ضعیفی دارند، در درکِ طرفداری از ترامپ نقش ثانویه را بازی می‌کنند. پیش‌بینی‌کننده‌های متوسط شامل جنسیت، این موضوع که آیا فرد در منطقۀ روستایی زندگی می‌کند یا مناطقی با تراکمِ جمعیتیِ کم، تعصب دینی، وضعیت تأهل، سِن و تحصیلاتِ عالیِ فرد هستند.

بخش‌های بعدی به بررسیِ جزئیات بیشتر در خصوص رابطۀ میان متغیرهای سیاسی و جمعیت‌شناسی با طرفداری از ترامپ می‌پردازد.

جمهوری‌خواهان بیشتر از دموکرات‌ها -با نسبت تقریبیِ 12 به 1، ترامپ را تأیید می‌کنند.

تعلق به جزب سیاسی مهمترین فاکتور تعیین کنندۀ عقایدِ عمومی در خصوص عملکردِ کاریِ ترامپ است. همانطور که انتظار می‌رفت، تأییدِ عملکردِ رئیس‌جمهور توسط جمهوری‌خواهان بسیار محتمل‌تر و در میان دموکرات‌ها بسیار نامحتمل است. در دو ماهِ انتهائیِ سال 2017، شکافِ میان طرفدارانِ دو حزب در خصوص این موضوع 74 امتیازِ درصدی بود (تأیید 81%ی از سوی جمهوری‌خواهان و 7%ی از سوی دموکرات‌ها)؛ که با شکافِ متوسط در کلِ دورۀ ریاست جمهوری باراک اوباما برابر است.

 

جدول1 تأیید عملکردِ کاریِ رئیس‌جمهور در میانِ احزاب

جمهوری‌خواهان

 

81%

مستقل‌های با گرایشِ جمهوری‌خواهی

 

71%

مستقل‌های بدونِ گرایش

 

26%

مستقل‌های با گرایشِ دموکراتی

 

8%

دموکرات‌ها

 

7%

شکاف مزبور در میان احزاب مستقلی که به سمت حزب جمهوری‌خواه گرایش دارند کمتر است. اکثریتِ قابل‌توجهی از این افراد، عملکرد ترامپ را تأیید می‌کند (71%) که 10 امتیاز درصدی کمتر از نرخِ تأییدِ راست‌ترین جمهوری‌خواهان است. این در حالی‌ست که تأییدِ اندک در میان مستقل‌هایی که به سمت دموکرات‌ها گرایش دارند، تقریباً به‌اندازۀ دموکرات‌های متعهد است. و تنها یک چهارم مستقل‌های خالص (بدون گرایش به چپ و راست) ترامپ را تأیید می‌کنند.

سایر شاخص‌های مهم، ایدئولوژی و نژاد- قومیت هستند.

ایدئولوژی نیز یک پیش‌بینی‌کنندۀ کلیدی در خصوص عملکرد ترامپ است. از هر 10 محافظه‌کار، تقریباً 7 نفر از آنها عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند. این موضوع در میان افرادِ میانه‌روی سیاسی شدیداً کاهش یافته و از میان 10 نفر، تنها 3 نفر ارزیابیِ مثبت بر عملکرد رئیس‌جمهور دارند و در میان لیبرال‌ها این نرخ 10% است.

البته ایدئولوژی عمیقاً به تعلقِ حزبی گره خورده است، اما در میان گروه‌های حزبی اثرگذاری‌اش مستقل است. جمهوری‌خواهانِ محافظه‌کار به‌اندازۀ قابل توجهی بیشتر از لیبرال‌ها و میانه‌روها حامیِ ترامپ هستند. مشابهاً لیبرال-دموکرات‌ها عملکردِ کاریِ ترامپ را اندکی بیشتر از دموکرات‌های میانه‌رو و بسیار بیش از دموکرات‌های محافظه‌کار، تُند می‌دانند.

 

جدول2 تأیید عملکردِ کاریِ رئیس‌جمهور بر اساس ایدئولوژی و هویت حزبی

 

 

بزرگسالان آمریکائی

 

جمهوری‌خواهان

 

دموکرات‌ها

محافظه‌کاران

 

67%

 

88%

 

18%

میانه‌روها

 

29%

 

66%

 

8%

لیبرال‌ها

 

10%

 

58%

 

3%

همان‌طور که در تحلیل‌های پیشینِ گلوپ بررسی شد، نژاد نیز شاخصی برجسته در شکل‌گیریِ عقیده نسبت به عملکردِ کاری ترامپ دارد. مخصوصاً اینکه ترامپ در خصوص غیرسفیدپوستانِ آمریکا بسیار ضعیف عمل کرده است -16% از ایشان در دو ماهِ منتهی به سال 2018 وی را تأیید کرده‌اند و این در حالی‌ست که این نرخ در میان سفیدپوستان 47%  است؛ هرچند، وی از دیدِ هر دو گروه عملکردی ضعیف دارد.

جدول3 تأیید عملکردِ کاریِ رئیس‌جمهور بر اساس نژاد- قومیت و حزب

 

 

بزرگسالان آمریکائی

 

جمهوری‌خواهان

 

دموکرات‌ها

سفیدپوستانِ غیراسپانیایی

 

47%

 

83%

 

9%

رنگین‌پوست‌ها (غیر سفیدپوست‌ها)

 

 

16%

 

59%

 

5%

تجزیۀ شاخۀ رنگین‌پوست‌ها (غیرسفیدپوست‌ها) نشان می‌دهد که ترامپ در میان سیاه‌پوستان آمریکائی غیرمحبوب است، که تنها 9% از آنها معتقدند که وی از پسِ کار ریاست‌جمهوری برآمده است. حدود یک نفر از 5 اسپانیایی (18%) عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند و عملکرد وی مورد تأیید 30% از آمریکائی‌هایی است که آسیایی بوده و یا به سایر نژادها و قومیت‌های رنگین پوست تعلق دارند.

حتی با در نظر گرفتنِ هویتِ حزبی، هویت نژادی- قومیتی نقش مهمی در تأیید یا عدم‌تأییدی رئیس‌جمهور دارد. برای نمونه 83% از جمهوری‌خواهان سفیدپوست ترامپ را تأیید می‌کنند اما این نرخ در میان رنگین‌پوست‌های جمهوری‌خواه 59% است.

جنسیت و وضعیت تأهل نقش ضعیفی در تأیید عملکرد ترامپ دارند.

شکاف جنسیتیِ سیاسی سنتی، شاهدی قوی در ارزیابی عملکرد ترامپ است. این شکاف تا دو ماهِ نهاییِ سال 2017 نیز امتداد داشته که در آن 43% از مردان و 31% از زنان عملکرد ترامپ را مورد تأیید قرار داده بودند. این شکاف عمدتاً توسط گرایشِ مردان به‌سمت حزب جمهوری‌خواه و زنان به‌سمت حزب دموکرات قابل توجیه است. البته در میان هر دو گروه، مردان بیشتر از زنان عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند.

جدول4 تأیید عملکردِ کاریِ رئیس‌جمهور بر اساس جنسیت و حزب

 

 

بزرگسالان آمریکائی

 

جمهوری‌خواهان

 

دموکرات‌ها

مردان

 

43%

 

83%

 

10%

زنان

 

31%

 

78%

 

5%

تأیید عملکرد ترامپ همچنین براساس وضعیت تأهل مشخص شده است؛ 44% از بزرگسالانِ متأهل و 29% از کسانی‌که ازدواج نکرده‌اند رئیس‌جمهور را تأیید می‌کنند. پژوهش‌های پیشینِ گلوپ نشان داده است که نقش وضعیت تأهل در تعیین هویت حزبی، رو به رُشد است و بزرگسالانِ متأهل بیشتر از غیرمتأهل‌ها به سمتِ حزب جمهوری‌خواه گرایش دارند.

با این وجود، با بررسیِ داخلیِ جمهوری‌خواهان نیز مشاهده می‌شود که بزرگسالانِ متأهل در خصوص تأیید عملکردِ رئیس‌جمهور دیدگاهی مثبت‌تر از غیرمتأهل‌ها دارند؛ که این اختلاف در میان گروه‌های متأهل و غیرِمتأهلِ دموکرات مشاهده نمی‌شود.

جدول5 تأیید عملکردِ کاریِ رئیس‌جمهور بر اساس وضعیت تأهل و حزب

 

 

 

بزرگسالان آمریکائی

 

جمهوری‌خواهان

 

دموکرات‌ها

متأهل‌ها

 

44%

 

84%

 

7%                         

غیرمتاهل ها

 

29%

 

75%

 

7%

 

الباقیِ متغیرهای ضعیف نیز به‌عنوانِ خطوطِ تقسیم‌گرِ جامعۀ آمریکائی شناخته شده هستند: تعصب دینی، زندگی در مناطق شهری یا روستائی، تحصیلات و سِن. جدول زیر نرخ تأییدِ ترامپ را در میان هر یک از گروه‌های نامبرده در دو ماهِ نهاییِ سال 2017 را، چه به‌طور عام و چه به‌تفکیک جزب، نشان می‌دهد. (توجه: در جدول زیر شهرستانِ کم‌تراکم آنهائی هستند که تراکم جمعیت در آنها کمتر از 40% کلیۀ شهرستان‌ها باشد.)

 

 

جدول6 تأیید عملکردِ کاریِ رئیس‌جمهور بر اساس تراکم جمعیت، تعصب دینی، سن، تحصیلات و حزب

 

 

 

بزرگسالان آمریکائی

 

جمهوری‌خواهان

 

دموکرات‌ها

گونۀ شهرستان:

 

 

 

 

 

 

ساکن در شهرستان کم‌تراکم

 

47%

 

85%

 

11%

ساکن در شهرستانِ پرتراکم

 

30%

 

76%

 

5%

تعصب دینی:

 

 

 

 

 

 

شدیداً مذهبی

 

46%

 

82%

 

9%

مذهبیِ متعادل

 

37%

 

81%

 

6%

غیر مذهبی

 

25%

 

74%

 

4%

سن:

 

 

 

 

 

 

29-18

 

25%

 

67%

 

6%

49-30

 

35%

 

%79

 

6%

64-50

 

42%

 

82%

 

7%

+65

 

46%

 

88%

 

9%

تحصیلات:

 

 

 

 

 

 

فاقد تحصیلات عالی

 

38%

 

81%

 

8%

دارای تحصیلات عالی

 

30%

 

76%

 

%2

 

سخن آخر:

ترامپ متعهد شده که به‌عنوان رئیس جمهور، یک نیروی متمایز باشد؛ کسی‌که به معاهدات و ملاحظاتِ سیاسی سنتی محدود نیست. هرچند، به‌نظر می‌رسد حمایت از ترامپ متأثر از همان نیروهایی باشد که همواره در طول تاریخ،  عقاید عمومی در آمریکا را شکل داده‌اند: هویتِ حزبیِ فرد و در درجۀ دوم نژاد و ایدئولوژیِ او.

با وجود اینکه ترامپ در مجموع یک رئیس‌جمهور غیرمحبوب است،اما  مورد علاقۀ اکثریتِ قابل توجهی از جمهوری‌خواهان است که این موضوع به نوعی بزرگترین نقطه قوتِ سیاسیِ او تلقی می‌شود؛ به‌ویژه در تعامل با جمهوری‌خواهانِ کنگره، که در میان حزبِ خود نیز چندان محبوب نیستند. محبوبیت ترامپ در حزبِ خود می‌تواند یک منبع برای قدرتِ سیاسیِ رئیس‌جمهور باشد و این موضوع می‌تواند ضعف‌های سیاسیِ محوریِ او را بپوشاند.

در حال حاضر، ترامپ به حمایت  جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران متکی است؛ و همچنین به آن دسته از آمریکائی‌هایی که در برخی ویژگی‌های فرهنگی و جمعیت‌شناسی قابل دسته‌بندی هستند. با وجود اینکه این حمایت در طول سال گذشته ثابت بوده، اما همچنان اندک است؛ چراکه مطابق با نظرسنجی ها ترامپ کمترین نرخِ حمایت و تأیید را  در سال نخستِ ریاست جمهوری ، در میان همه رئیس‌جمهوران پیشین ، دارا است. اگر این حمایت نیازمندِ گسترده‌تر شدن داشته باشد، به‌طور وسیعی محتاج جلب تأیید آمریکائی‌ها از احزاب سیاسی و بسترهای جمیعت‌شناختی مختلف است و این موضوعی است که تاکنون برای ترامپ بسیار دشوار بوده.

نکته روش‌شناسی:

نتایجِ این نظرسنجی گلوپ بر اساس مصاحبه‌های تلفنی بوده‌اند که در نوامبر و دسامبر سال 2017 در پیمایش روزانۀ گلوپ آمریکا، توسط نمونه‌گیری تصادفی با حجم 28947 بزرگسال (18 سال به بالا) از میان هر 50 ایالتِ آمریکا و منطقۀ کلمبیا انجام شده است.

تدوین ترجمه: دکتر محمد عاملی، پژوهشگر ایسپا 

 

 

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2019 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir