دوشنبه, 28 اسفند,1396 | مارس/19/2018
ميرزامحمدي: احساس امنيت به عنوان امري ذهني و در عين حال اجتماعي يكي از شاخص هاي كيفي توسعه اجتماعي جوامع است/ بياباني: شكاف بين دو بعد عيني و ذهني احساس امنيت در زنان باعث دلهره آنان در استفاده از تاكسي شده است.
ميرزامحمدي: احساس امنيت به عنوان امري ذهني و در عين حال اجتماعي يكي از شاخص هاي كيفي توسعه اجتماعي جوامع است/ بياباني: شكاف بين دو بعد عيني و ذهني احساس امنيت  در زنان باعث دلهره آنان در استفاده از تاكسي شده است.
دوشنبه, 06 شهریور,1396

شانزدهمين نشست از سلسه نشست هاي عصر گفت و گو با موضوع «زنان و احساس امنيت در زنان» با حضور حديث ميرزامحمدي، دبير كارگروه زنان و خانواده ايسپا و سميه بياباني، پژوهشگر مهمان ايسپا، به تاريخ 6 شهريور 1396 در مركزافكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) برگزار گرديد.

ميرزامحمدي: احساس امنيت به عنوان امري ذهني و در عين حال اجتماعي يكي از شاخص هاي كيفي توسعه اجتماعي جوامع است/ بياباني: شكاف بين دو بعد عيني و ذهني احساس امنيت عيني و ذهني در زنان باعث دلهره آنان در استفاده از تاكسي شده است.
ميرزامحمدي: احساس امنيت به عنوان امري ذهني و در عين حال اجتماعي يكي از شاخص هاي كيفي توسعه اجتماعي جوامع است/ بياباني: شكاف بين دو بعد عيني و ذهني احساس امنيت عيني و ذهني در زنان باعث دلهره آنان در استفاده از تاكسي شده است.
ميرزامحمدي: احساس امنيت به عنوان امري ذهني و در عين حال اجتماعي يكي از شاخص هاي كيفي توسعه اجتماعي جوامع است/ بياباني: شكاف بين دو بعد عيني و ذهني احساس امنيت عيني و ذهني در زنان باعث دلهره آنان در استفاده از تاكسي شده است.
ميرزامحمدي: احساس امنيت به عنوان امري ذهني و در عين حال اجتماعي يكي از شاخص هاي كيفي توسعه اجتماعي جوامع است/ بياباني: شكاف بين دو بعد عيني و ذهني احساس امنيت عيني و ذهني در زنان باعث دلهره آنان در استفاده از تاكسي شده است.
ميرزامحمدي: احساس امنيت به عنوان امري ذهني و در عين حال اجتماعي يكي از شاخص هاي كيفي توسعه اجتماعي جوامع است/ بياباني: شكاف بين دو بعد عيني و ذهني احساس امنيت عيني و ذهني در زنان باعث دلهره آنان در استفاده از تاكسي شده است.
ميرزامحمدي: احساس امنيت به عنوان امري ذهني و در عين حال اجتماعي يكي از شاخص هاي كيفي توسعه اجتماعي جوامع است/ بياباني: شكاف بين دو بعد عيني و ذهني احساس امنيت عيني و ذهني در زنان باعث دلهره آنان در استفاده از تاكسي شده است.
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir