جمعه, 07 اردیبهشت,1397 | أفريل/27/2018
تحليلي بر مسائل اجتماعی– فرهنگی موثر بر حاشیه نشینی (مطالعه موردی، شهر ساری)
تحليلي بر مسائل اجتماعی– فرهنگی موثر بر حاشیه نشینی (مطالعه موردی، شهر ساری)
13 اسفند ,1392

حاشیه‌نشینی پدیده‌ای است که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نرخ پایین‌تر امنیتی در پیدایش آن نقش دارند و از دو گروه بنیادی دفع کننده روستا و جذب کننده شهر نشأت می‌گیرد. هدف اصلی تحقيق اين است که چه مسائل اجتماعي- فرهنگي بر روي حاشيه نشيني تاثير دارد؟
روش تحقيق، اسنادي و پيمايشي بوده و حجم نمونه نيز برابر با 384 نفر از حاشيه نشينان ساكن اطراف شهر ساری بوده که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها در اين تحقيق با روش تحليل همبستگي و مدل معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد.
نتايج و تحليل همبستگی نشان داد که بین عوامل مهاجرت، كيفيت مسكن، كسب معيشت، اوقات فراغت، وضعيت كالبدي فضايي و ميزان تعلق اجتماعي با اطمینان 0/99 درصد و سطح خطای کم‌تر از 0/01 درصد با حاشيه‌‌نشيني رابطه معناداری وجود دارد. هم چنين نتايج تحليل معادلات ساختاري نشان مي‌دهد كه متغیرهای مستقل قدرت پيش‌بيني حاشيه‌نشيني را دارند.
حاشيه‌نشيني، ناشي از مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، عدم دسترسي مناسب به امكانات بهداشتي- آموزشي و ارتباط ضعيف با فرهنگ شهرنشيني مي‌باشد كه اين عوامل سبب شده تا حاشيه‌نشينان را در معرض مسائل اجتماعي - فرهنگي قرار ‌دهد.
مفاهیم کلیدی: حاشیه نشینی، مهاجرت، اوقات فراغت، كالبدي- فضايي، تعلق اجتماعی.

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir