عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در میان جوانان گیلانغرب
عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در میان جوانان گیلانغرب
13 اسفند ,1392

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در میان جوانان گیلانغرب می‌باشد. در اين پژوهش با بهره‌گيري از نظريه «بورديو» و «گيدنز» به بررسي تجربي فرضية مدیریت بدن پرداخته شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه با حجم نمونه 402 نفر از جوانان (دختر و پسر) 15-29 ساله ساکن در شهر گیلانغرب انجام شد. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد میانگن کل مدیریت بدن در بین دو جنس برابر با 2/82 می‌باشد. از این میانگین حدود 3/2 درصد از پاسخ‌گویان از نظر «مدیریت بدن» در وضعیت «بالا»، و 72/9 درصد نیز در موقعیت «متوسط» و در آخر نیز حدود 23/9 درصد از این نظر در سطح «پایینی» قرار دارند.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیر‌های جمعیتی– اجتماعی، با مدیریت بدن رابطه معناداری دارند. همچنین، نتایج رگرسیونی خطی چند متغیره نشان می‌دهد از بین متغیر‌های جمعیتی- اجتماعی مذکور تنها متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی با ضریب بتای (0/206) قوی‌ترین رابطه با مدیریت بدن جوانان (دختر و پسر) را نشان می‌دهد. بطور کلی مدل ارائه شده در این مقاله 5/2 درصد تغییرات متغیر وابسته مدیریت بدن را توضیح می‌دهد.
مفاهيم كليدي: مدیریت بدن، جوانان، جامعه شناسی بدن، مدیریت ظاهر، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، گیلانغرب

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir